Renoveringen og nybyggingen av Bodøs nye rådhus går framover med raske skritt. Snart skal 400 arbeidstakere inn i bygget og ha sitt daglige virke her.

Som kjent gikk AP til valg på og fikk med seg SV, SP, MDG og Rødt i å skrinlegge næringslivets og kommunens ønske om p-garasje inkl sykkelparkering under Sol-/Rådhusparken og flytte denne til KV 99 og fjernet sykkelparkeringene i samme slengen.

Så er man i gang med å planlegge en vakker ny Sol-/ Rådhuspark, men også denne selvfølgelig uten sykkelparkeringer.

Snart skal altså 400 personer ha sitt daglige virke i Rådhuset, og tradisjonelt aktiv-transport orienterte politikerne fra MDG, Rødt og SV klarer ikke å tilrettelegge for gode sykkelparkering løsninger for sine ansatte eller besøkende til kommunale servicefunksjoner.

LES SVARET FRA MDG: Jeg har tro på at Bodø har en fullverdig bysykkelløsning før valgperioden er omme

Bodø har gode målsettinger for å bli en sykkelby, men da må man også tenke på hvor disse skal parkeres, og ha fokus på å komme opp med gode alternativer når planlagte løsninger skrinlegges,


I tillegg til tradisjonelle sykler, vil lang vei mellom rådhuset og parkeringsmuligheter i kv99 medføre at det vil taes i bruk mange smarte aktiv-transport løsninger for å bevege seg imellom. Dette være seg minisykkel, rullebrett, sparkesykkel etc - også disse må ansatte og besøkende ha en mulighet for å kunne sette disse fra seg sikkert og helst tørt.


I disse budsjett tider forventer vi i Naturvernforbundet i Salten at politikerne i posisjon setter av prosjekteringsmidler til og ideer for gode aktiv-transport løsninger for ansatte og besøkende til Bodø nye rådhus, og dette kan ikke utsettes lengre.