Sist uke fikk vi den nitriste nyheten om gåsenebbhvalen som har strandet utenfor Sotra. Hvalen grunnstøtte flere ganger, hadde et ødelagt fordøyelsessystem og store smerter. Den ble avlivet og under obduksjonen ble det funnet 30 plastposer i hvalens mage. Dette gjør oss fryktelig triste, og viser at menneskene har forsømt livet i havet altfor lenge. Nå skulle det bare mangle at et flertall på Stortinget samler seg om en tiltakspakke mot marin forsøpling.

Plastforurensing har lenge vært et problem. All plast som ikke resirkuleres eller gjenbrukes på land havner til slutt i havet. Akkurat nå anslår forskerne at det finnes billioner av plastbiter, tilsvarende over 250.000 tonn, som flyter rundt på sjøen. Det er skammelig at menneskene har latt havet bli en søppeldynge, bare fordi vi ikke kan se under overflaten. Denne plasten ødelegger alger, havner i fugler og fiskers fordøyelsessystem og til sist inn i vår egen næringskjede. Det er mildt sagt ikke hyggelig. Den stakkars hvalen som ble funnet på Sotra er bare et av mange eksempler på hvor livsfarlig og skadelig plastforsøpling i sjøen er. Den gode nyheten er at det finnes tiltak for å bøte på problemet.

Et av dem er prøveordningen “fishing for litters”, som innebærer at fiskere får betaling for å rydde plast på sjøen og ta den til land. Miljøpartiet De Grønne foreslår nå at denne ordningen blir permanent og landsdekkende. Dette forslaget er en del av en større tiltakspakke som ligger til behandling på Stortinget nå. Der foreslås det også avgift på plastemballasje, og en handlingsplan mot “spøkelsesfiske” hvor tapte garn fanger og påfører fisk unødig lidelse.

Vi håper nyheten om gåsenebbhvalen var en oppvekker for Stortingsflertallet, og forventer at politikerne nå sikrer flertall for viktige tiltak mot marin forsøpling.