Digitalt radiomedium har satt utkantene i Norge 100 år tilbake!

Jeg er en av ca 100 sommerstedsboende, og blant andre ferierende for øvrig, innerst i Hellmofjorden i Tysfjord kommune i Nordland, nærmere bestemt Nordbukt/Tjierrekluokta.

Også nabobygda Hellmobotn/Vuodnabahta, innerst i Tysfjorden er uten radiotilbud etter at FM-bandet ble slukket.

Det gledet meg stort da Stortinget vedtok at man skulle få digitalt radiomedium. DAB-teknologien skulle gi mer effektiv og kostnadslavt radiodekning i fjellandet Norge. Det viser seg at det motsatte er tilfelle.

Stortingsmelding om DAB

I stortingsmelding St. 8 (2010-2011) om digitalisering av radiomediet, forutsatte kulturdepartementet at «hele befolkningen må ha tilgang til et digitalt radiotilbud»:

«Departementet gjorde det i meldinga klart at sjølv om styresmaktene på eit tidspunkt skulle fastsetje ein måldato for avvikling av FM-sendingar, måtte visse føresetnader vere oppfylte før endeleg tilsegn om avvikling kan givast.

•ii. Den endelige avviklingen av FM-sendingene kan ikke gjennomføres før følgende tilleggskriterier er oppfylt: (1) hele befolkningen må ha tilgang til et digitalt radiotilbud, (2) det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne.»

Sitat fra Stortingsmeldinga (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-8-20102011/id632619/sec6)

Kringkastingens «Riksblokka» på radionettet, bør gi også oss sommerboende fjordbefolkning et skikkelig radiotilbud.

Mange sommerboende uten radiodekning

I dag må vi bruke internettradio via pc/mobil og nettbrett. Også det med dårlig dekning innerst i Nordbukta. Der er det 10 hytter med i alt ca. 80 ferieboende og en fastboende det meste av året. I Hellmobotn er det flere.

Digitalsender bør settes opp, slik at vi kan høre på radio via DAB-nettet og kan motta DAB-signaler.

Jeg håper at politikere kan påvirke de rette ansvarlige i saken.