Karius og Baktus på Stortinget

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevSom tillitsvalgt for tannhelsesekretærene i Nordland fylkeskommune føler jeg behov for å rope et varsku – våre folkevalgte på Stortinget kan skylle 30 års suksesshistorie for tannhelsearbeidet i Norge ned i sluket.

Frem til 1984 hadde hver enkelt kommune ansvaret for det som den gang het skoletannlegene, det vi i dag kjenner som den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Dette medførte store utfordringer med rekruttering til distriktene, kostnadskrevende struktur, og betydelig sårbarhet i hver enkelt kommune. Det ble da gjennomført en stor reform av regjeringen Willoch, og ansvaret ble flyttet til fylkeskommunen. Denne reformen har vist seg å være en ubetinget suksess.

Store og velorganiserte tannhelsedistrikter har vært en styrke for tannhelsearbeidet i landet. De har gitt oss et mer kostnadseffektivt og mer tilgjengelig tannhelsetilbud. Tannhelsetilbudet er også blitt mer likeverdig og uavhengig av den lokale kommuneøkonomien – eller lokale rekrutteringsutfordringer.

På denne måten har vi også klart å utnytte både utstyr og personellressurser på tvers av kommune- og distriktsgrenser på en god måte, akkurat slik regjeringen begrunner Politireformen, omleggingen av Forsvaret og andre store offentlige reformer. Alle faglige vurderinger og til og med en egen offentlig utredning, NOU 2005:11, konkluderer med at fylkeskommunen er et godt og velegnet forvaltningsnivå for den offentlige tannhelsetjenesten.

I arbeidet med kommunereformen foreslår nå regjeringen Solberg, støttet av KrF og Venstre, å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene.

Etter vårt syn vil dette bidra til å rasere over 30 års godt tannhelsearbeid i Nordland fylke, og det er vanskelig å se hvordan kommunene skal kunne drive tannhelsetjenesten like godt som Nordland fylkeskommune.

Forslaget ligger der, og tanken er å kjøre gjennom denne reformen uten noen som helst form for konsekvensutredning. Det er for oss en gåte at Høyre, FrP, KrF og Venstre vil slippe Karius og Baktus løs på denne måten.

Men, det er ikke for sent å snu. Derfor har jeg i dag, ikke bare på vegne av alle våre medlemmer innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, men også på vegne av alle barna i Nordland fylkeskommune sendt et brev til fylkespolitikerne våre, ordførerne våre og stortingsrepresentantene våre for å få hjelp til å stoppe raseringen av en så viktig offentlig helsetjeneste.

Dette er en kamp som gjelder oss alle. Jeg håper du også vil være med å kjempe for at vi skal kunne fortsette suksesshistorien som det norske tannhelsearbeidet de siste 30 årene har vært. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags