Gå til sidens hovedinnhold

Evig skvis eller varig vern?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi en jordvernpolitikk som ikke virker. Mellom 2004 og 2015 var røde og blå regjeringer tilskuere til at i snitt 8000 dekar matjord ble bygd ned hvert år. Kjernen i problemet er at norske kommuner strever med å prioritere de mest grunnleggende behovene for framtida over andre gode formål. Vi fortsetter å legge matjord under bilveier, kjøpesentre, boliger og idrettsanlegg i ei tid da behovet for menneskeføde øker og matsikkerheten forventes å svekkes.

Bodø kommune er dessverre et godt eksempel. Fristelsen til å ta et nytt jafs av Rønvikjordene, eller for den saks skyld av matjorda på Mørkved, Tverlandet eller Nordsia, vil være sterk så lenge kommunene står fritt til å dispensere fra det i utgangspunktet strenge vernet i jordlova.

Halvparten av landbruksarealet som i dag omdisponeres, ligger mindre enn én kilometer fra et tettsted. Men et stramt jordvern er ikke et offer med tanke på byutviklinga. I likhet med markagrenser og strandsoner bidrar jordvernet til en mer effektiv arealpolitikk der vi får mer ut av knappe ressurser. I Bodø er det allerede tverrpolitisk enighet om at boligbehovet i Bodø by skal dekkes gjennom fortetting. Også på næringssiden er det rom for å fortette, noe utviklinga av Firkanten og åpninga for økt utnyttelse på Stormyra i utkastet til ny kommuneplan er eksempler på.

6. februar behandla Stortinget De Grønnes forslag om et varig, nasjonalt vern av matjorda. Mens landbruks- og matministeren var forutsigbart ideologisk på at det ikke kom på tale å innskrenke kommunenes handlingsrom, nøyde flertallet seg med å la statsråden vurdere vurderingene og utrede utredningene på nytt og komme tilbake med en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019.

Da blir det viktig å huske på at gode intensjoner og fine ord har blitt vedtatt mange ganger før. De Grønne vil gjøre sitt for at den nye jordvernstrategien fylles med tiltak som får den til å virke.

Kommentarer til denne saken