Hva skjedde med sekstimersdagen?

Av
DEL

LeserbrevI forbindelse med budsjettbehandlinga før jul foreslo Miljøpartiet De Grønne å utrede et pilotprosjekt med seks timers arbeidsdag ved en av Bodø kommunes virksomheter med høyt sykefravær. Vi visste at forslaget ikke ville få støtte fra de borgerlige budsjettpartiene, men hadde tro på at den brede venstresida i bystyret ville sikre flertall for forslaget.

Et slikt prosjekt ville vært i tråd med de rødgrønnes samarbeidsavtale, som slår fast at forsøk med seks timers arbeidsdag for utvalgte områder i hjemmetjenesten skal utredes. Både LO og SV nasjonalt er positive til redusert arbeidstid, mens Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg har sagt at man vil vurdere kortere arbeidsdager i utvalgte sektorer, som pleie og omsorg.

Derfor ble vi overrasket over at forslaget vårt kun fikk støtte fra Rødt. Ville det ikke vært flott om vi kunne innfri denne delen av samarbeidsavtalen – ikke minst fordi den er helt i tråd med partienes politikk nasjonalt?

For De Grønne er kortere arbeidstid en sentral del av et grønt skifte der helse- og miljøskadelig forbruksvekst, stress og tidsklemme erstattes av mer tid til frivillighet, kultur, skaperkraft og omsorg for hverandre. Det er også et effektivt middel for å skape et mer inkluderende arbeidsliv som reduserer sykefravær og ufrivillig deltid, særlig i tradisjonelle kvinneyrker, sammenlignet med de rødgrønnes utgangspunkt der 37,5 timers arbeidsuke for alle ser ut til å være målet.

Lokale forsøk har vist at redusert arbeidstid både kan redusere sykefraværet og øke produktiviteten. Likevel trenger vi mer erfaring for å vurdere effekten i ulike yrker. Her kan Bodø kommune gå foran.

Vi oppfordrer Ap, SV og Sp til å ta initiativ til et avgrensa prøveprosjekt med seks timers arbeidsdag før neste valg. De kan regne med De Grønnes støtte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags