Et udemokratisk sinnelag og en utdatert tenkemåte

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevKommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), har lagt frem et utkast til lovproposisjon, med forslag om å lovfeste «konsultasjonsordningen» til også å gjelde for kommuner og fylkeskommuner fra Hedmark til grensen mot Russland. Om lovforslaget blir fremmet og vedtatt, vil dette innebære en helt ny politisk- og forvaltningsmessig orden i denne delen av Norge. Nærmest all politikk og forvaltning vil bli etnifisert og etnokratisert når Sametinget og samepolitiske organisasjoner, i kjent stil, blander seg opp i nærmest alt av politikkutvikling og offentlig forvaltning, også lokalt.

Sametingssystemet vil med dette få den hittil største økningen av sin makt og innflytelse i norsk politisk historie. Gjennom den lovfestede konsultasjonsplikten vil Sametinget og samepolitiske organisasjoner, bli tildelt eksklusive og lukkede kanaler inn til beslutningstakerne på alle politiske og forvaltningsmessige nivåer.

Flertallsbefolkningen og andre minoriteter må bare bivåne at sametingspolitikere og representanter for samepolitiske organisasjoner vandrer inn på regjeringskontorene, fylkestingskontorene og rådhusene og lukker døra etter seg.

Lovforslaget har sin bakgrunn i et forslag som ble fremmet i 2007 i NOU 2007: 13 «Den nye sameretten». Dette var ute på høring i 2008, hvor også Sametinget avga sin høringsuttalelse.

Siden 2011 har KMD hatt en rekke hemmelige forhandlingsmøter («konsultasjoner») med Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om hva som skal stå i en slik lov. Alle andre berørte parter er blitt holdt utenfor i denne prosessen.

I begynnelsen av april i år ble KMD, Sametinget og NRL enige om hva som skal stå i lovframlegget til Stortinget. (SE https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sametingsradet-og-regjeringen-enige-om-lovregler-for-konsultasjoner/id2600801/)

Den 11.mai i år ble utkast til lovproposisjon sendt til Sametinget, slik at Sametinget kan komme med enda en høringsuttalelse til lovforslaget på plenumsmøtet den 14. og 15. juni i år. Ifølge KMD vil departementet ta sin endelige beslutning om hva som skal stå i lovforslaget og proposisjonen med bakgrunn i den høringsuttalelsen som Sametinget skal avgi i nevnte plenumsmøte.

Ifølge en pressemelding fra KMD, blir ingen andre berørte parter gitt anledning til å uttale seg om lovforslaget og innholdet i lovproposisjonen før Regjeringen i Statsråd eventuelt vedtar å sende lovforslaget over til Stortinget. Hvorfor det er bare Sametinget som er blitt gitt anledning til å komme med enda en høringsuttalelse, har KMD ikke gitt noen begrunnelse for. Andre berørte parter blant flertallsbefolkningen og andre etniske minoriteter, blir ikke sett på som meningsberettigede. Forskjellsbehandlingen kan ikke bli større.

Dette vitner om et udemokratisk sinnelag og en utdatert tankegang hos landets politiske ledelse. Norge kan ikke være bekjent med at innbyggerne i landet forskjellsbehandles politisk og økonomisk, - på etnisk grunnlag. Befolkningen nordenfjells kan ikke leve med denne forskjellsbehandlingen.

Det er høyreleder og statsminister Erna Solbergs ansvar å sørge for at folkestyret og lokaldemokratiet kan blomstre også nordenfjells. Det er en gåte at partilederen og statsministeren tillater at det høyrestyrte KMD - uten debatt og motforestillinger - kan få holde liv i en politikkutvikling som ikke bidrar til å skape verdier og som konsekvens, innebærer tillits- og omdømmetap for Høyre i deler av landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags