Flere oppgaver til sterkere regioner

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevRegionreformen går nå inn i sin viktigste fase. De nye fylkeskommunene er vedtatt av Stortinget, og de må få flere oppgaver og mer ansvar slik at de kan forvalte fellesskapets ressurser til det beste for folk i hele landet.

Nordland Venstre støtter en utflytting av makt, oppgaver og arbeidsplasser fra staten til det regionale nivået, og vi vil jobbe for at Nordland fylkeskommune blir en pådriver for desentralisering i denne prosessen.

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene, overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. februar 2018. De foreslår å overføre oppgaver og virkemidler innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, og klima og miljø fra en rekke statlige etater til fylkeskommunene. Forslaget har en høringsfrist på tre måneder og kan innebære en overføring på opp til 24 mrd. i tilskuddsmidler og arbeidsplasser.

I Nord-Norge kan regionreformen gi ny kraft også i nordområdesatsingen. Nordland og Troms/Finnmark kan og bør ta et større ansvar. Forvaltningen av tilskuddsordningen Arktis 2030 kan flyttes fra Utenriksdepartementet til de to nye fylkeskommunene i nord, slik ekspertutvalget foreslår. I tillegg må de nordligste regionene spille en større rolle i det internasjonale samarbeidet i nord. Når nordområdepolitikken nå løftes inn i regionreformen, må Nordland og Troms/Finnmark legge interne stridigheter til side og samarbeide for å styrke Nord-Norges rolle og kontroll over egen utvikling. Dette gjelder politikere på alle nivå: I kommuner, fylker og ikke minst Nordlands-benken på Stortinget.

Nordland Venstre mener de nye fylkeskommunene må skille seg fra de gamle ved at de får et større ansvar som samfunnsutviklere i nord, at de i større grad evner å engasjere velgerne i det de driver med, og at de dyrker samarbeid på tvers av fylkesgrenser og partifarge.

Uttalelse fra årsmøtet

Nordland Venstre

11. februar 2018. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags