Den blåblå regjeringen fikk fornyet mandat av velgerne i Norge. Det kan de takke den norske valgordningen for. I reelle tall gikk nemlig alle fire «regjeringspartier» tilbake, og opposisjonen fikk et flertall av stemmene.

Dette er verken unormalt eller urettferdig, og tar ikke noe av legitimiteten bort fra denne valgseieren. Men det forteller oss at velgerne klart har flyttet seg mot venstre i løpet av disse fire årene.

Det er noe Høyre, Frp og ikke minst Venstre og KrF bør merke seg. Alle taper terreng, og for de to minste var det så vidt tallene bar dem over sperregrensen.

Når de planlegger sine strategier foran eventuelt nye regjeringsforhandlinger, tyder lite på at en enda sterkere blåfarge på politikken vil gi mange nye velgere.

Det er lenge til neste valg, men for partier som ligger nær sperregrensen er det en tilbakemelding fra velgerne det er verdt å merke seg.

Denne trenden er enda mer uttalt i Nord-Norge. Rødgrønne partier går fram med rundt 6,5 prosentpoeng, de fire regjeringskameratene går tilbake med rundt 5,5.

Det er et kraftig utsalg, og viser at nordnorske velgere i hvert fall ikke vil ha en enda mer markant, blåblå politikk.

Frp går riktignok fram i Finnmark, og fiskeriminister Per Sandberg har gjort mye ut av at partiet styrket seg i mange kystkommuner.

Han glemmer da å ta med at hans fiskeripolitikk nylig led et dundrende nederlag i Stortinget, og at det først var etter det at Frp begynte å vokse langs kysten igjen.

Tilbakegangen i nord er likevel ikke stor nok til at dette kan kalles et krisevalg for Høyre og Frp.

Ap kjørte i valgkampen hardt på at de to nærmest har glemt Nord-Norge i regjering. Det budskapet nådde ikke helt fram. Antakelig fordi mange nok husker den store satsingen på særlig samferdsel i Nordland.

Med Ny E6, Tjernfjelltunnell og ny flyplass i Bodø.

Verre er det for KrF og Venstre som nå nærmest er utslettet i nord. De er lenger unna et mandat enn de har vært på mange valg, og skal slite med å nå opp i den politiske debatten som stemmer fra nord.

Det kan fort bli en selvforsterkende prosess, som sender begge utenfor stupet. Nok en grunn til at de bør fortelle sine moderpartier hvilken vei valgvinden i nord faktisk har blåst.