De siste ukers hendinger i norsk politikk savner sidestykke i historisk sammenheng! Bekymringsmeldinger og sextrakkaseringer kommer på løpende bånd, med ei presse som sitter på gjerdet og foretar seg lite.  Mulig at Giske- saken tok all energi ut av den samlede presse, men her er det  fortsatt mye å ta tak i! Sjefene i regjeringen,  Erna, Siv og  Trine har alle forklaringsproblemer når det gjelder de saker som har kommet opp i deres parti! I FRP er det total hukommelssvikt, Erna tok den Unge Høyre lederen i forsvar til å begynne med, nå kan hans sak havne i retten! Trine har en sak hvor ord er imot ord! Pressen bør gå alle disse tre nærmere i klingen for å få oppklart hva som egentlig har skjedd! Vi kan ikke ha ledere som beskytter lovbryteren, tenk hva foreldrene til de unge håpefulle tenker når de sender sine til møter og samlinger, de må være helt trygg på at de kommer hjem uten dårlige erfaringer! Så til `` samfunnstoppen`` oppe i Troms! Her holdes identiteten skjult, slik at ryktene får ben å gå på! Noen i pressen har offentliggjort navnet, mens resten har skjult seg bak pressens etiske regler! Pressen har en jobb å gjøre, få frem sannheten slik at vi velgere kan være sikker på at vi stemmer inn de rette politikerne som holder seg unna alkohol og holder buksene på når fristelsen blir for stor.