Rødt Nordland vil rette en stor takk til dere som stemte på oss og for en ny politikk som setter mennesker foran profitt, bekjemper de økende forskjellene, stopper velferdsprofitørene og styrker fellesskapet. En politikk som forsvarer arbeidsfolks rettigheter, bekjemper sosial dumping og vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. En politikk for distriktene – mot sentralisering og ressursran fra både norske og utenlandske kapitalkrefter.

Dere har vist at dere bryr dere om verden utenfor våre grenser, selv om medievalgkampen foregikk i en boble adskilt fra resten av verden. Til tross for reportasjer om herjingene til orkanene Harvey og Irma, og at over 40 millioner mennesker i India, Nepal og Bangladesh ble rammet av usedvanlig stor flom, var klimaendringene nærmest et ikke-tema.

Dere har vist at dere vil ha en klar og tydelig stemme mot norsk krigsdeltakelse på fremmed jord, og for et nasjonalt forsvar som ikke er en del av USAs og NATOs aggressive militærstrategi. Og dere har vist at dere vil ha et solidarisk, miljøvennlig og inkluderende samfunn.

Hovedmålet for Rødt i dette valget var å komme på Stortinget. Det klarte vi, og Rødt er nå et stortingsparti som media og andre partier er nødt til å forholde seg til på en helt annen måte enn tidligere. I Nordland var målsettinga å få inn Synne H. Bjørbæk. Med meningsmålinger helt opp i 5,9 % i Nordland og flere målinger på landsbasis tett under sperregrensen og to over, var det en realistisk mulighet.

Selv om vi ikke nådde målet vårt i Nordland, så har vi oppnådd veldig mye bra vi kan bygge videre på. Vi har hatt stor framgang i forhold til forrige stortingsvalg, og meningsmålingene har vist at vi har et stort potensial blant folk over hele fylket. Vi har fått mange nye medlemmer, over 1000 siden 1. august på landsbasis, og lagt grunnlaget for mange nye lokallag og lister i kommunestyre- og fylkestingsvalget om to år.

Stadig flere ser at Rødt konsekvent forsvarer det arbeiderbevegelsen har bygd opp gjennom over hundre års kamp mot kapitalkreftene. Stadig flere ser at dagens økonomiske system er en trussel mot framtida til våre barn og barnebarn fordi det er basert på ubegrenset økonomisk vekst på en jordklode med begrensede ressurser. Stadig flere, særlig blant de unge, ser at kapitalismen må erstattes med et virkelig demokratisk samfunn basert på fellesskap, solidaritet, menneskenes behov og hensynet til miljø og klima.