Demokrati i støpeskjeen

Av
DEL

LeserbrevDemokratier verden over er under press. Likevel finnes få tegn på interesse for debatt om fornyelse. Men alarmen bør gå når farlig populisme og ytterliggående krefter får fotfeste. Selv i vår egen andedam er demokratiske institusjoner tidvis hardt presset. Når Finnmark ikke bøyer seg for tre flertallsvedtak i Stortinget er det noe som er galt. Kanskje Stortingets tvangsgjennomføring av Altautbyggingen fortsatt sitter i ryggmargen.

Enda viktigere er Stortingets avgivelse av sjølråderett til internasjonale organer. Det være seg til et udemokratisk og byråkratisk EU, eller FN. Nyeste eksempler er tilslutning til energibyrådet Acer, planer om bygging av nye strømkabler til Europa og en overordnet avtale om flyktningpolitikk med FN. Disse sakene er svært omstridt, og det er underlig at de gjennomføres uten et klart mandat fra folket. I verste fall kan «gule vester» og parlamentarisk kaos føre til at partidemokratiet mister styringsevne.

For når tilliten mellom folk og politikere er i ferd med å rakne må demokratiet fornyes. Grunnleggende kan det bare skje ved å gi folket større innflytelse, primært ved økt bruk av folkeavstemninger på alle styringsnivåer. En typisk slik sak i vårt eget land kunne være beslutning om vern eller oljeutvinning i Lofothavet. I Sveits praktiseres direkte demokrati i stor grad i enkeltsaker, og landet har et av de mest stabile demokratier i verden.

Men det kan også skje ved kortere valgperioder, utsatt beslutning til etter neste valg i viktige saker, og bruk av teknologi for interaksjon mellom politikere og folk via internett. Politikerne skal være våre kunnskapsformidlere, rådgivere og tjenere. For i et ekte demokrati er det folket som bestemmer. Det er antakelig det sikreste grepet mot tendenser til autoritært lederskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags