- Når AN på lederplass ber meg om å instruere sakkyndig nemnd, så er det et handlingsrom jeg ikke har.

Ida Pinnerød (Ap) er ordfører i Bodø kommune.

Ida Pinnerød (Ap) er ordfører i Bodø kommune.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKDe siste ukene har det blåst friskt rundt eiendomsskatten i Bodø. En rekke åpenbare feil er skrevet om og kommet fram, og den offentlige debatten har reist spørsmål som krever gode svar. Det er bra og nødvendig.

Det er en svært omfattende taksering som er gjort, 20.000 eiendommer er taksert, og vi har fått mye kunnskap om Bodøs eiendommer. Bystyret vedtok allerede i september 2015 å gjennomføre denne retakseringen.

Det var nødvendig for å få et oppdatert grunnlag for verditakseringen av eiendommer i Bodø, da eiendomsmarkedet har vært i en rivende utvikling siden forrige taksering i 2004. Vi er nå i en prosess hvor klagebehandling pågår, fram til frist 10.april. Administrasjonen arbeider døgnet på tamp for å ta unna klager, og Sakkyndig nemnd møtes allerede i dag for å rette opp i feil og behandle klager.

Selve grunnlaget skal være riktig, og det er vårt ansvar å påse at det blir rettet opp i feil. Når dette er gjort, og vi får helheten forelagt oss, vil vi kunne vurdere hvorvidt det er budsjettmessig grunnlag for å gjøre endringer i promillesatsen eller bunnfradrag. Det skal vi selvsagt gjøre.

Men når Avisa Nordland på lederplass ber meg om å instruere sakkyndig nemnd, så er det et handlingsrom jeg ikke har. Lederskap handler også om å vite om hvor grensene går.

Da bystyret valgte å utvide eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen, så er det fordi alle partiene mener at dette er et spleiselag alle skal være med på men også fordi pengene skal komme hele kommunen til gode.

Høsten 2016 vedtok bystyret å sette ned promillen fra 5,9 til 4,9. Dette gjorde bystyret fordi vi hadde et godt utarbeidd grunnlag fra rådmannen som konkluderte med at retakseringen ville gi en betydelig økt skatteinngang.

Dersom det, når helheten foreligger, skulle vise seg at vi tar inn mer enn vi skal, så skal vi også være de første til å vurdere promillesatsen og bunnfradrag. Men å gjøre slike beslutninger, før vi har kunnskap om helheten – vil være totalt uansvarlig.

Samtidig som retakseringen pågår, reises det en debatt om eiendomsskatten i seg selv. Flere av partiene på høyresiden har nå varslet at de vil gjøre umiddelbare kutt på mange titalls millioner som forslag nærmest over bordet, helt uten utredning.

Jeg har vært klar på at økonomisaker bør behandles i forbindelse med de ordinære økonomibehandlingene, hvor første anledning er tertialbehandlingen i juni. Dette er fordi alt henger sammen med alt, kutt ett sted betyr nødvendigvis kutt også et annet sted.

Når høyresiden i bystyret nå tar til orde for omfattende kutt i eiendomsskatten, som nødvendigvis vil medføre omfattende kutt i tjenestetilbudet i for eksempel skoler og sykehjem, så overrasker det meg ikke.

Det er kjent høyrepolitikk å sette skattekutt foran velferd. Det er også kjent for oss i Arbeiderpartiet i Bodø at Høyre og FRP viker fra grunnleggende spilleregler om ansvarlig økonomistyring. Da vi overtok styringa i 2015 var alle fond tømt og Høyre og FRP hadde utsatt betaling av avdrag på lån. Slikt fungerer ikke i lengden. Når vi skal bygge framtidas Bodø må økonomien være på stell samtidig som vi løser samfunnsoppdraget vårt godt.

Jeg skulle vært den første til å avvikle eiendomsskatten som ordning dersom det var en god sammenheng mellom de oppgavene kommunen har og de midlene vi får. Det er det ikke.

Eiendomsskatten er avgjørende for å gi innbyggerne våre det tilbudet de både forventer og fortjener og å utvikle kommunen vår videre.

Så registrerer jeg at noen mener det handler om at vi sløser, vi tør ikke ta valg, vi vil ikke kutte eller ansatte trenger ikke å jobbe effektivt. For meg handler ikke flere lærere i skolen om hvorvidt vi sløser eller ikke. Det handler om hvilken skole barna våre skal gå i.

Når trygghetsalarmen nå er gratis i Bodø, så handler det ikke om manglende prioritering. Det er en prioritering av tryggheten til de av våre innbyggere som ikke har det uten.

Når vi ikke lar lærlingene være en salderingspost i budsjettet (slik Høyre gjorde da de styrte), så er det en investering i vår felles framtid hvor vi utdanner unge mennesker til viktige jobber.

Når vi bygger nye skoler på Tverlandet og Mørkved Sør, og renoverer en rekke skoler som skulle vært renovert for lenge siden – så er det et valg vi gjør for våre elever.

Når vi tilbyr en mer verdig rusomsorg og gir flere mulighet til å klare seg bedre i livet, så er det et valg vi tar.

Eiendomsskatten gjør dette mulig. Det er et valg vi har, og det er et valg vi tar. Det er et løft vi gjør i fellesskap for byen vår, hvor alle bidrar. Man kan velge å la det være. Helt eller bare delvis. Men da må man også velge hva det er man vil kutte ut.

Samtidig som dette pågår går verden videre rundt oss. Høyrepopulismen er i framgang både i Europa og i USA. Det bygges avstand mellom folk og fellesskapet svekkes.

Jeg tror på styrken i fellesskapet, på samfunn preget av små forskjeller og store muligheter for alle. Jeg tror på et samfunn hvor alle skal med. Og jeg tror det er viktigere enn noensinne.

Ida Pinnerød (Ap), ordfører i Bodø

Her kan du lese lederen i AN: Tid for lederskap, Ida Pinnerød

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags