Uvettig privatisering rammer oss i nord

Av

|

DEL

LeserbrevMye forener partiene i Norge. Det er bra! Slik sikrer vi en samfunnsutvikling som ligger fast over tid.

Noen mener det ikke betyr noe hvem som styrer. Det er feil. Det er skillelinjer, og hva du mener er viktigst bestemmes av hva som betyr noe for deg.

Jeg er opptatt av verdiskaping og utvikling i Nord-Norge. At de ressursene vi har og oppgavene vi skal løse, skaper jobber her vi bor. At skatteinntektene er med å styrke kommunen jeg bor i slik at de kan levere gode skoler og gode sykehjem.

Sjølsagt vil gode tjenester i kommunen kreve mer enn god økonomi. Vi må sette oss høye mål for de tjenestene vi skal levere. Hele tiden utvikle oss ved å følge med hva de beste gjør. I nord er de fleste velferdstjenester levert av det offentlig – det forplikter! Det forplikter til å være best.

En viktig forskjell på dagens regjering og en Arbeiderparti-ledet regjering er at den blåblå regjeringen privatiserer statlige arbeidsplasser i et høyt tempo.

Veier skal ikke lenger bygges (bare) av Statens Vegvesen, men også av Nye veier. Tog skal kjøres av private. Renholderne som var ansatt i forsvarsbygg, ble satt ut på anbud i 2014. Det har ført til at forsvarets bygg vaskes sjeldnere, at fokuset blir på de tjenestene en kan fakturere ekstra for samt økte utgifter til sikkerhetsklarering.

Rregjeringen utreder ikke konsekvensene av privatisering før det besluttes. Derforfår vi ikke fram de reelle kostnadene, som for eksempel sikkerhetsklarering og de man må ansette i stab for å følge opp leveransen. Å utforme, følge opp og evaluere et anbud koster.

De blåblå trenger ikke vurdere konsekvensene av konkurranseutsetting, ikke en gang de økonomiske. Fordi det er et prinsipp hos dem at de private alltid vil være billigere enn å ha egne ansatte. En utredning fra McKinsey har angivelig slått det fast en gang for alle!

Så når jeg spør samferdselsminister Dale om konsekvensen for Nordland av at drift og vedlikehold i Bane Nor skal privatiseres, da er alt gull! Da er det ikke problematisk at 60-70 % av alle ansatte i Bane Nor i Nordland blir borte. At den tyngst vedlikeholdte strekningen – Ofotbanen på 42 km- lett vil kunne vedlikeholdes av de som gjør det på svensk side av grensen. Eller at det mest sannsynlig er store utenlandske aktører får anbudet. Det betyr ikke noe at oppgavene på sikt trolig ikke løses av ansatte som lever sine liv i nord.

Høyre og FrP er ikke villige til å se at egne ansatte som bor og skatter i sitt lokalsamfunn oftest er det samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det betyr ikke noe om overskuddet går til større utenlandske firma. Eller om tjenesten lett blir dårligere fordi du ikke klarer å beskrive tjenestene godt nok, og de som er innleid ikke kan gjøre mer enn det som er beskrevet.

Slik jeg som Narvik-politiker kjenner Bane Nor i det som var Region Nord, er regjeringen nå villig til å sette et av Norges beste jernbanemiljøer i spill.

Arbeiderpartiet vil kjempe imot uvettig privatisering.

God 1. mai!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags