Hvis ulikhetene fortsetter å vokse i samme takt som i dag, kan Norge om ti år være på linje med USA.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger«Du ser dem har hus, du ser dem har bil, du ser dem bare gli forbi». Sånn går refrenget i en Jaa9 og OnklP låt som mange av oss kjenner.

Opplevelsen av å stå på sidelinja, er det stadig flere unge som må kjenne på. Dette er Forskjells-Norge.

Andelen av Norges inntekt som går til de aller rikeste har økt betydelig de siste tiårene. Samtidig har antallet barn som vokser opp i fattige familier blitt mer enn doblet. I dag gjelder dette over 90 000 unger. Hvis ulikhetene fortsetter å vokse i samme takt som i dag, kan Norge om 10 år være på linje med USA.

Fattigdom går i arv, det samme gjør rikdom. Høyre snakker ofte om at det skal lønne seg å jobbe, men sørger for at det fortsatt er mye mer lønnsomt å arve. Det er med på å øke forskjellene.

Høy organisasjonsgrad og en sterk fagbevegelse har vært sentral i å bekjempe ulikhet. Nå benytter Høyrepartier i flere land sin politiske makt til å knuse fagbevegelsen, og Norge er dessverre ikke noe unntak. Vi ser konturene av et mørkeblått skifte i norsk arbeidsliv.

Fram til år 2000 var private vikarbyrå forbudt i Norge. Arbeidsformidling skulle være et felles ansvar og en offentlig oppgave. Etter at de borgerlige sammen med Arbeiderpartiet sørga for frislipp av bemanningsbransjen har det vært en eksplosiv vekst i midlertidig ansatte uten stillingsvern. Det å sitte klar med mobilen og håpe at det tikker inn ei melding om jobb er en del av hverdagen til stadig flere unge. Samtidig har fri flyt av arbeidskraft i EØS- området ført til svekka organisasjonsgrad, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Da Høyre og FrP i 2015 endret arbeidsmiljøloven åpnet det for enda mer bruk av midlertidige ansettelser. Når andelen sysselsatte som dekkes av tariffavtaler går ned, svekkes fagbevegelsens innflytelse. Rødt vil snu amerikaniseringa av det norske arbeidsliv. Vi vil forby private bemanningsbyråer, og erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

All velferd er skattefinansiert, og forskjellen på Norden og USA er nettopp kulturen for dugnad og fellesskap. Vi bidrar sammen for å finansiere fellesskolen, barnehager, trygdeordninger og gratis sykehusbehandling. For å redusere forskjellene må vi ha et skattesystem der de rikeste bidrar mest.

Folk flest betaler over 30 prosent av inntekten sin i skatt. Rødt mener at de som har store formuer må bidra mer, mens lavtlønte kan betale mindre. Med dagens regjering går utviklinga i motsatt retning. De mørkeblå har gitt milliarder i skattegaver til landets rikeste. Hvem har finansiert det? Jo, det er arbeidsledige, uføre som har mista barnetillegget, familier som har mista retten til pleiepenger.

Og det er kommunene som yter velferd til unge og gamle. Til sammen har regjeringa fjernet 21 milliarder fra felleskassa. Rødt ønsker å reversere kuttene og øke skattlegginga av aksjeutbytte. Vi vil bygge opp velferdsstaten, ikke bygge den ned.

Å ha et hjem er helt grunnleggende for folks velferd. Likevel har boligmarkedet blitt en arena som skaper forskjeller. Mens det å kjøpe et hus tilsvarte 2 årslønner for 30 år siden, vil det samme huset koste mer enn 10 årslønner i 2017. I dag er det bare de som har fast jobb og formue eller foreldre med mye penger som kommer seg inn på boligmarkedet. Rødt vil jobbe for en ny prisregulert boligsektor med rimelige boliger for kjøp og salg og for utleie.

Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over hundre år som ikke får det bedre enn foreldrene sine. Ikke fordi vi har mindre enn før, men fordi det er urettferdig fordelt. For å oppnå et samfunn med små forskjeller, må vi hindre høyresida i å gjennomføre sin mørkeblå plan. Vi må skape et vendepunkt.

Du startar i lag

med storskridaren.

Du veit du kan ikkje fylgja han,

men du legg i veg

og brukar all di kraft

og held lag ei stund.

Men han glid ifrå deg,

glid ifrå deg, glid ifrå deg –

Snart er han heile runden fyre.

Slik starter Hauges dikt Skeiserenn. Olav H. Hauge og norsk rap har minst én ting til felles. De beskriver utenforskap.

På Stortinget vil Rødt jobbe for at ingen blir stående alene igjen. Vi vil slåss for et organisert arbeidsliv, som gir folk en fast jobb og ei lønn å leve av. En rettferdig boligsektor som gir alle rett til et godt hjem, et velferdssystem som gir trygghet, og et skattesystem som reduserer forskjeller.

Fordi fellesskap fungerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags