Uriktige påstander fra Nordlys, igjen

jonny finstad

jonny finstad Foto:

Av
DEL

LeserbrevI ren valgkampstil hevder Nordlys at statsministeren driver politisk spinn når regjeringen gir klarsignal til oppstart av «Nord-Norgelinjen» – en sjøtransportrute fra Bodø til Tromsø. Men det som virkelig er forbausende, er at Nordlys fremstår negativ og surmaget til fremskritt for landsdelen.
Nordlys benytter fylkesrådslederen i Nordland som sannhetsvitne for at staten skyver økonomisk ansvar for sjøruten over på fylker, kommuner og havner. At en fylkesrådsleder fra Ap lager politisk spinn på budsjettlekkasjen fra statsministeren, burde kanskje ikke være en overraskelse. Mere overraskende er det at Nordlys slukte agnet.
Det er vanlig at kommuner og fylkeskommuner understøtter lokale initiativ, og bidrar- både som planmyndighet, med fysisk tilrettelegging og økonomisk- spesielt der egne havner er involvert i prosjekter - som dette.
Nordlys burde være kjent med at initiativet til reetablering av sjøveis godstransport kommer fra lokale myndigheter og næringa sjøl. Havner mellom Bodø og Tromsø har jobbet lenge med prosjektet, og er en landsdelssak. Det eneste de har bedt regjeringen om, er økonomisk støtte fra nasjonal ordning for godsstøtte som regjeringen etablerte i 2017, og som i årets revidert budsjett ble overført til godsstøtte på jernbane -bla Nordlandsbanen.
Tidligere avslag til «Nord Norgelinjen» fra Kystverket var med hovedbegrunnelse at jernbanetransporten fra Oslo til Bodø brukte for lang tid. Nå blir dette også fikset!
Budskapet fra statsministeren var at vi må tenke helhetlig og innholdet i «valgflesket» var:
• Regjeringen vil legge til rette for en effektiv og miljøvennlig logistikk i korridoren mellom landsdelens to største byer.
• Regjeringen vil i neste års budsjett fremme tiltak som blant annet legger til rette for å etablere en sjøveis godsrute mellom Bodø og Tromsø. Tiltakene inkluderer også tiltak på terminaler og jernbane.
• Regjeringen forutsetter at havner, kommuner og fylkeskommuner bidrar som planmyndighet, med fysisk tilrettelegging og økonomiske bidrag.
• I tillegg ønsker regjeringen å legge til rette for raskere godsframføring på Nordlandsbanen fram til Bodø.
• Regjeringen vil også iverksette flere jernbanetiltak andre steder i landet som vil ha positiv betydning for godstransport til og fra Bodø.
Det er riktig som Nordlys påpeker at dialogen mellom statsministeren og Nordland Høyre er god. Det er den også med Troms og Finnmark Høyre, og de andre regjeringspartiene i nord.
Vi blir hørt av statsministeren og regjeringen. At Nordlys velger å stemple politiske gjennomslag som gir fremskritt for landsdelen som «freidig» og «uryddig» - fremstår som uriktig og høyst merkelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags