MDG vil aldri bli del av et politisk flertall som tillater at matjord bygges ned i stor skala, skyver på markagrensa eller gjør byen mer bilbasert.

Av
DEL

MeningerVerden står ved et veiskille. Vår tids miljøutfordringer gjør at den langsiktige tryggheten, friheten og velferden står på spill. Kommuner over hele landet har gjort som Bodø og erklært at vi befinner oss i en krisesituasjon som tvinger oss til å vektlegge økologisk bærekraft langt mer enn før. Nå starter jobben med å stake ut en ny politisk kurs som tar konsekvensen av det.

Med Miljøpartiet De Grønne i bystyret har miljø og klima kommet høyere på den lokale dagsorden. På vårt initiativ ble Bodø en av de første kommunene i landet som tok tak i utfordringer knytta til plastforsøpling fra kunstgress og heliumballonger. Vi har fått et enstemmig bystyre med oss på at 1,5-gradersmålet skal ligge til grunn for Bodø kommunes virksomhet. Vi har sikret tidenes satsing på miljøvennlig transport gjennom ei grønnere bypakke og en ambisiøs sykkelplan. Og vi, mer enn noe annet parti, har påpekt paradokset i at Bodø – som sier vi skal bli «en spydspiss i det grønne skiftet» – ikke makter å kutte sine egne utslipp.

Etter forrige kommunevalg fremforhandla De Grønne, sammen med våre rødgrønne venner i Ap, R, SV og Sp, en offensiv samarbeidsavtale som skulle ta Bodø i en grønnere og mer solidarisk retning. Dessverre har ikke oppfølgingen vært god nok. Tvert imot har hensynet til langsiktig bærekraft vært systematisk nedprioritert den siste fireårsperioden. Det er særlig tilfelle i arealpolitikken.

Arealplanlegging kan virke teknisk og komplisert, men er i virkeligheten et av kommunens aller viktigste ansvarsområder. Gjennom arealpolitikken kan vi bevare naturen, ta vare på matjorda, kutte utslipp og lage byer og bygder som er trygge, inkluderende og helsefremmende. En god arealpolitikk krever imidlertid modige avgjørelser som trumfer særinteresser og ønsket om kortsiktig profitt. Her har politikerne sviktet de siste fire årene.

MDG vil aldri kunne være en del av et politisk flertall som tillater at matjord bygges ned i stor skala, som skyver på markagrensa eller gjør byen vår gråere og mer bilbasert. Hvis velgerne igjen gir oss ei hand på rattet i neste fireårsperiode, vil vårt viktigste mål være å snu denne trenden i Bodø – slik vi allerede har gjort i mange andre kommuner og fylker.

Grønn politikk tar utgangspunkt i tre solidaritetsprinsipper: solidaritet med mennesker, med dyr og natur, og med framtidige generasjoner. Derfor jobber vi for menneskevennlige lokalsamfunn kjennetegnet av trygghet, inkludering og mangfold. Vi går til valg på å opprettholde den høye lærertettheten i Bodø-skolen. Vi vil sikre lavterskel fritids- og kulturtilbud i hele kommunen. Og vi skal fortsatt stå på barnas side i kampen for tryggere skoleveier og bevaring av byens hundremetersskoger.

Det er også viktig for oss å vise internasjonal solidaritet i praksis. I neste periode vil vi gjennomgå kommunens rolle som innkjøper, blant annet ved å følge opp bystyrets vedtak om Fairtrade-sertifisering av kommunens virksomhet og importstopp av varer fra okkuperte områder. Videre vil vi vise omtanke for våre medskapninger ved å trappe opp satsingen på dyrevelferd. Siden 2015 har vi kjempet gjennom lokalt forbud mot utleie av kommunal grunn til sirkus med eksotiske dyr, sørget for at kommunens kjøkken og kantiner fremmer økologisk og plantebasert mat, og lagt til rette for bedre dialog mellom kommunen og Dyrebeskyttelsen. I neste periode skal vi fortsette å styrke den lokale innsatsen for dyra, i første omgang gjennom en kommunal dyrevelferdsplan. Planen skal både bevisstgjøre kommunen selv på hva vi kan bidra med, og legge bedre til rette for det viktige arbeidet som allerede gjøres av frivillige ildsjeler.

Sist, men ikke minst, må vi ta mer hensyn til dem som kommer etter oss. Vår jobb som et grønt parti er å bidra til at bystyret hever blikket litt oftere. Gratis trygghetsalarm til alle er fint og noe vi støtter, men er ikke det som sikrer tryggheten vår på sikt. En mer bærekraftig kommuneøkonomi er nødvendig, men ikke alene nok til å gjøre Bodø-samfunnet bærekraftig.

Det aller viktigste for å sikre et trygt, godt og bærekraftig lokalsamfunn, er nemlig at vi evner å ta vare på livsgrunnlaget vårt: på klimaet, naturen, havet og matjorda. I vår tid er det ingenting som er viktigere enn det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags