Bompengeforliket kan ende med å frarøve Høyre og Frp muligheten for å overta makta i Bodø

Av
DEL

AproposDet så lenge ut som om bodøpolitikken var immun mot bompengeopprøret.

Ikke fikk vi noe bompengeparti, ikke var bompenger noe stort tema i befolkningen og ikke var partiene særlig interessert i å debattere det i valgkampen. Med et unntak for Fremskrittspartiet.

Bodø utgjorde dermed et slags pussis unntak blant større, norske byer, og forklaringen er antakelig at folk i Bodø daglig ser konkrete beviser på at bompengene (uansett hvor irriterende de måtte være) gir bedre veier og økt framkommelighet.

Nå er bompengeopprøret likevel i ferd med å innhente bodøpolitikken, og det skyldes forliket Frp presset fram i regjeringen før helga.

Et av elementene i det er at bompenger fra bilister ikke i like stor grad som før kan nyttes til å finansierer gangstier, sykkelveier og kollektivtransport. Det betyr at kommuner og fylker selv må ta en større andel av disse kostnadene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til Dagens Næringsliv at konsekvensen blir at kommunene kan måtte kutte i ambisiøse utbyggingsprosjekter.

Et av de prosjektene som åpenbart kan bli rammet av dette er Bypakke 2 i Bodø.

Den er eksplisitt rettet inn mot å bedre forholdene for gående og syklende, men skal blant annet finansieres ved å økte takstene i dagens bomstasjoner og forlenge nedbetalingsperioden. Den kan bli svært vanskelig å få til nå.

Det er ennå uklart hvor mye bompengeforliket kan påføre Bodø og Nordland i økte kostnader, noe som vanskeliggjør enhver analyse. Men det kan dreie seg om flere hundre millioner kroner. Penger som kommunen og fylket må påta seg å dekke, eller så må de skrinlegge Bypakke 2s planer om en storstilt satsing på kollektivtrafikk og gang-/sykkelstier.

Det er heller intet godt alternativ å skyve dette ut i tid. Lar man tiden gå ut for dagens bomstasjoner, må prosessen startes på nytt senere, og da kan kommunens utgifter bli enda større enn de blir i forbindelse med dette forliket.

Det betyr at bompenger plutselig også vil bli en het potet i Bodøs kommunevalgkamp.

Det kan utvilsomt gi Frp et løft lokalt, noe som er hele hensikten med forliket. Det kan også hjelpe rødgrønn side, som nå kan skyte fritt og uhemmet på regjeringen for å motarbeide så vel klimaarbeid som lokalt selvstyre.

Verre er det for Høyre, Venstre og KrF. Venstre prøver riktignok å framstille forliket som en seier, men det er neppe mange velgere som kjøper det.

Bodø Høyres umiddelbare reaksjon på forliket er at de er villig til å bruke mer kommunale penger på å få til en kollektivsatsing.

Samtidig har Høyre lenge ment at Bodø kommunes budsjett alt er for ekspansivt. Så avhengig av hvor mye ekstra kommunen må ut med, kan det tvinge fram store kutt andre steder.

Uansett vil spørsmålet få stor innflytelse på samarbeidsprosessene i bodøpolitikken, både før og etter valget.

I følge meningsmålingene er MDG for øyeblikket på vippen i Bodø, og kan gå begge veier. Partiet innledet perioden i tett samarbeid med Ap, men lot seg sist høst lokke til å stemme for Høyres budsjett.

Å tro at de gjør det samme igjen etter valget, dersom det er en fare for at borgerlig side skroter kollektivsatsingen virker svært lite sannsynlig. Det kan i verste fall true Høyres drøm om å overta makta i Bodø, et prosjekt også Høyre sentralt har lagt store ressurser og prestisje i.

Dermed kan bompengeopprøret når det endelig også treffer Bodø - kombinert med et regjeringsforlik for å hjelpe Frp - ende opp med å frarøve både Frp og Høyre makta i Bodø.

Politikk er sannelig et uberegnelig spill.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags