Alle skal ha et hjem

Astrid T. Olsen er opptatt av boligpolitikk som gir alle rett til et hjem

Astrid T. Olsen er opptatt av boligpolitikk som gir alle rett til et hjem Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Retten til en bolig er grunnleggende. Alle trenger et sted å bo for å kunne lykkes med andre av hverdagens utfordringer. Uten fast bolig er det umulig å delta på likeverdige vilkår i et demokratisk samfunn. Boligpolitikk er fordelingspolitikk og har vært en av Bodø SVs hovedsatsinger i bystyreperioden. Bodø SV har gjennom samarbeidet på rødgrønn side vedtatt verktøy som skal gi flere mulighet til egen bolig i årene framover.

Årsmeldinga fra Bodø kommune forteller at det ble innvilget 127 søknader om fornyelse av tidligere leieavtaler, det vil si personer som har behov for kommunal bolig over flere år. I tillegg ble det signert 174 leieavtaler med nye leietakere. Ved årets begynnelse var det 114 personer i kø for å få bolig. Kan vi forestille oss hvordan det er for 114 mennesker å ikke ha en trygg bolig med langsiktighet i leieforholdet?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet presenterte nettopp tall som viser at andel barn i lavinntekts (fattige) familier øker. Tallene for Bodø kommune viser at boforhold skiller seg negativt ut. Trangboddhet og lavinntekt hører sammen, og mange barn er berørt.

Regjeringen har endret husleienivå for å motta bostøtteordningen og ordning for trygdeytelser slik at mange ikke lenger kan søke Husbankens bostøtte. Antall lavinntektsfamilier som mottar bostøtte har økt, med unntak av juni-terminen der en del mottakere falt ut på grunn av utbetaling av feriepenger. Regjeringen mener altså at feriepengene skal brukes til å betale husleie! Regjeringen jobber effektivt for at fattige lavinntektsfamilier skal slippe å ha noe ekstra i feriemåneden.

Bodø SV går til valg på fortsatt satsing på kommunale boliger og botiltak for alle. Vi vil blant annet kreve boliger for alle aldersgrupper og familiestørrelser i alle bydeler, uavhengig av inntekt. SV vil styrke boligfondet, bruke Plan- og Bygningsloven aktivt, og bygge gjennom Bodø Kommunale Boligstiftelse. Vi vil også videreutvikle den nyopprettede kommunale bostøtteordningen slik at den gjør flere mennesker mindre fattige. For å oppnå dette trenger vi et rødgrønt flertall som vil samarbeide i bystyret. Det sikreste er å stemme SV.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags