KrFs budsjettvalg og resultat

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevEtter kommunevalget høsten 2015, fikk vi en ny og bredt sammensatt politisk ledelse i Bodø kommunene. Det startet dynamisk, og posisjonen framsto samstemte og med stor tro på sitt felles prosjekt. I løpet av det siste året, har det oppstått full splittelse blant posisjonspartiene. Det som en gang var en samlet tropp, preges nå av konflikt og isfronter.

Hvordan er vi havnet i denne ekstraordinære situasjonen?

Mitt sitt svar på det er som følger: «Om et hus kommer i strid med seg selv kan ikke dette huset bli stående». KrF synes det er sterkt beklagelig at situasjonen er blitt som den er blitt. Det skaper usikkerhet og uforutsigbarhet. Her har alle vi 39 som er folkevalgte til bystyret en viktig oppgave å ta tak i. Vi må klare å samarbeide bedre, på kryss av partilinjene. Raushet og respekt må holdes høyt. Det er best for Bodø. For oss i KrF var det viktig å få på plass et flertallsbudsjett. Vi trenger forutsigbarhet for Bodø kommune. Nå og i framtida. KrF er et sentrumsparti. Vi har også i Bodø en lang tradisjon med å samarbeider til begge sider, og prøver å unngå å tenke blokk.

Samarbeid er et nøkkelord for å finne de beste løsningene for folk flest.

KrF havnet i forbindelse med budsjettet og økonomiplanen, i en posisjon som medførte at vi kunne medvirke til å vippe budsjettet til den ene eller den andre siden av den politiske aksen. Vi ble invitert inn til positive og konstruktive budsjettsamtaler. Det er vi takknemlige for. Når vi til slutt måtte ta beslutningen om hvilken side vi skulle støtte, la vi vekt på at vi må være ansvarlige og ikke bruke penger vi kanskje ikke har, og samtidig sørge for at det kommer nok inntekter til at man kan opprettholde de tjenestene Bodøs befolkning, i alle aldere og situasjoner, er avhengige av og trenger for å kunne ha det best mulig. I tillegg har KrF tro på en kommune der oppgaver og tiltak i enda større grad vektlegger samarbeid med frivillig og ideelle aktører.

KrF endte opp med å legge fram et felles forslag til budsjett og økonomiplan, sammen med Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det var bred enighet om å legge inn igjen mange av de tiltakene som rådmannen hadde valgt å kutte i sitt budsjettforslag, f.eks. Sommer sammen, Tirsdagstreffet, Bodø ungdomsråd, Seniorhelse, med mer. Dette er det heldigvis bred oppslutning om i hele bystyret. I tillegg var det viktig for KrF at dette budsjettet skulle gi forutsigbarhet og trygghet for familiene. Bodø skal være en kommune det er godt å bo og stifte familie i.

Det skal være trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, i hele kommunen. KrF har i budsjettsamarbeidet med Høyre, Venstre og Miljøpartiet, fått inn en rekke viktige poster. Vi måtte prioritere å opprettholde familiesentrene. Et viktig gratis, foreldrestøttende og helsefremmende tiltak, som følger opp familiene allerede før barnet er født.

Vi fikk også gjennomslag for å styrke familiesentrene, ved å legge inn penger til to ekstra pedagoger i de åpne barnehagene. Noe som er en dobling av ressursen, og betyr at hvert av familiesentrene har en pedagog ansatt på full tid. I den anledning må jeg ydmykt skryte av Ap/Sp/SV som hadde dette i sitt forslag til budsjett, og dermed er medvirkende til at KrF tok ideen videre.

For KrF er det uaktuelt å endre skolestrukturen. Innbyggerne skal være sikret gode nærskoler i hele kommunen. Det skal være tilrettelagt for et forutsigbart og godt liv uansett hvor du bor. En annen viktig sak, og noe vi har jobbet lenge med, er redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon på SFO. Det er god familiepolitikk, og noe vi virkelig jubler for å ha fått med i budsjettet!

Barnefattigdommen øker over hele landet. Da må vi sette inn tiltak som fører til inkludering og forebygging. Ikke bare har vi reversert rådmannens forslag om å sette opp prisene på hall- og baneleie, KrF har i tillegg fått lagt inn 750.000,- kr i 2019, deretter én million kr pr. år, til å redusere bane- og halleie for barn og ungdom. Et inkluderende og godt tiltak som gjør at det blir billigere for familiene, og at flere kan ha råd til å delta.

Stadig flerebarn og ungdommer ruser seg i Bodø kommune. Det kan vi ikke la skje på vår vakt! Her må vi sette inn ekstra tiltak til forebygging og omsorg. Derfor er vi glade for at Utekontakten gjennom dette budsjettsamarbeidet nå blir styrket. KrF fikk også gjennomslag for en pott på 100.000,- kr, som skal gå til rusfrie arrangementer for ungdom.

Molo ved Givær er sterkt ønsket av øyfolket i Væran, og er nå på plass igjen blant kommunens investeringer. Skatehall er et flott og inkluderende lavterskeltilbud, og i forbindelse med bystyremøtet 05.12, fikk vi gleden av å overbringe nyheten om finansiering av ny skatehall til jublende glade barn og ungdom.

KrF mener at kirkene er viktige kulturbygg og kulturformidlere. Vi har fått lagt inn 5 millioner kr pr. år til oppgradering av kirker, og har valgt å delegere ansvaret for å prioritere og fordele disse, til Kirkelig fellesråd. De kjenner behovene best, og trenger ikke gå veien om bystyret for å få midler til enkelttiltak.

Så vil jeg avslutte med å ønske alle ei velsigna førjulstid og julefeiring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags