Budsjettdebatten som ble noe annet enn en debatt om fordeling av penger

Av
DEL

LeserbrevPenger er roten til alt vondt, har noen så viselig sagt. Vi har nok en gang fått bevis på dette i forbindelse med budsjettet for Bodø kommune. Også denne gang ble det diskusjon om hvordan pengene skal fordeles til flere gode saker enn det er penger til. Den store skillelinjen i bodøpolitikken, som i de fleste andre kommuner i dag, handler om hvor stor kake skal vi lage til politisk fordeling – altså hvor mye penger skal vi hente inn i skatter og avgifter fra innbyggerne og hvor stort selskap skal vi invitere til – altså hvor mange offentlige tjenestehender skal vi ha ansatt og hvor mye skal vi bruke på vedlikehold og investering i bygg og anlegg.

Bodø KrF ble en viktig brikke i budsjettpuslespillet også i år. Vi ble før bystyremøtet den 6. desember, invitert til møter på begge sider, hvor hovedinnvendingene våre var at budsjettforslaget til Ap, Sp og SV brukte mer penger enn det vi kunne stå inne for, mens budsjettforslaget til H og V brukte for lite penger på viktige områder for KrF. Gjennom konstruktive, men krevende forhandlinger fikk vi flyttet på knappe 200 millioner i planperioden til Helse og Omsorg, familiene (SFO, familiesenter, skolestruktur, leiepris idrettshaller, mobbeombud, kulturskole) og kirkene. Vi fikk fjernet en omkamp om hvordan renholdet skal foregår i kommunale barnehager – det skal være forutsigbart å jobbe i Bodø kommune. For Bodø KrF var det viktig at vi var en del av et flertallsbudsjett – at vi visste at det vi hadde blitt enige om i forhandlinger faktisk ble politikk.

Det er slik i politikken at man gir og får. Demokratiet gjør at flere får være med å påvirke, enten vi er store partier eller små som oss. Hver stemme i bystyret er like mye verd, uttalte ordfører Ida M Pinnerød fra bystyrets talerstol i 2017. Dette er en viktig påminnelse om at alle som er valgt inn i bystyret, og som har stilt sin kapasitet til disposisjon for kommunen vår, har like mye å si for alle oss andres ve og vel i denne kommunen.

Det har utviklet seg en trist kultur i kommunen vår, både blant alle «hobbypolitikere» uten liste og uten parti, og blant dem som faktisk er valgt inn i bystyret og komiteer. Vi virker ikke lenger å være opptatt av å opptre til alles beste. Hva er hensikten med å være i bystyret? Er det først og fremst for å samle mest mulig til eget parti, eller er det for å være med å bidra til at kommunens innbyggere opplever at de bor i en kommune som drives godt, og som har politikere som bryr seg om de er valgt av? Det er kanskje på tide å stoppe litt opp og ikke være så opptatt av neste valgkamp, om det er Høyre, Rødt, MDG, KrF eller Ap som får klapp på skulderen for en god jobb. Det er viktig med mangfold i bystyret, slik at saker kan ses på fra flere sider, men det er også viktig at samarbeidsklimaet gjør at alle blir hørt og dermed kan leve med uenighet, fordi man blir tatt på alvor. Vi kan ikke ha det slik at folk trekker seg fra politikken, eller andre ikke ønsker engasjere seg fordi man ser hvordan folk behandler hverandre på sosiale medier og andre medier.

Jeg har selv hatt gleden av å være med som folkevalgt i politikken i snart to perioder. Riktignok «kun» i råd og komiteer som varamedlem denne perioden, men det har likevel gitt meg litt innblikk i det politiske livet, og ikke minst innblikk i hvordan kommunen drives innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren spesielt. Det er utrolig lærerikt og spennende å være med både i Råd for funksjonshemmede og i komiteen for Helse-, omsorg- og sosialtjenester. Egentlig skulle alle innbyggere i kommunen hatt en periode i politikken for å få innblikk i hvordan kommunen drives, utfordringer og prioriteringer. Vi har så utrolig mange dyktige medarbeidere i kommunen som hver dag jobber for at tjenestene skal nå ut til rett person, at tiden som brukes skal brukes mest mulig riktig. At de som skal involveres blir involvert, enten det er i helsesektoren, i skolen eller i byteknikk. Med så mange gode medarbeidere i kommunen, og enda flere gode innbyggere, burde det være en glede for politikerne å få være med å legge til rette for utførelse av gode politiske prioriteringer.

Vår ordfører, Ida M Pinnerød, har gjort en flott jobb med lede bystyret og å lede kommunen de siste årene, på tross av utfordringene i posisjonen. Hun representerer kommunen godt, og har vært flink til å få fram gode saker til politisk behandling. Det er derfor trist når det kommer beskyldninger mot ordføreren. Som borgere skal vi alle oppføre oss med respekt mot hverandre, også mot dem som styrer og leder byen. Politiske diskusjoner må vi ha for å få fram ulike sider ved en sak, men når det går over til å bli personangrep så ha vi alle et ansvar for å si fra. Jeg sier herved fra om at det ikke er greit å kalle ordfører Ida M Pinnerød for en mobber eller hvilke andre ord som enn blir brukt. Det er heller ikke greit å kalle andre for slike ting, enten vi snakker om Håkon Møller, Synne Bjørbæk eller hvem det nå måtte være. Vi skal behandle hverandre med respekt – også på Facebook!

Kjære medborger i Bodø kommune, og kjære politiker i Bodø kommune – og ikke minst – kjære journalister i Bodø kommune. Kan vi enes om at vi skal dra lasset sammen? Gå i lag om å gjøre det beste for byen vår. Sørge for at de som har det vanskeligst får det bedre. Sørge for at det skapes nye arbeidsplasser og at arbeidsgivere og bedrifter får gode kår for å drive sin virksomhet. Sørge for at de nødvendige kommunale oppgavene får fred og ro til å finne sine gode måter å forvalte sitt oppdrag på, uten for mye politisk styring og endringer hver gang det er budsjettbehandlinger?

Kan vi drive politikk sammen uten å være så selvopptatt? Kan vi få tilbake samarbeidet på tvers av grupperingene? Kan vi neste budsjettrunde få saklig debatt om pengefordelingen uten beskyldninger og skittkasting? Jeg håper vi kan bruke våren til å varme opp samarbeidsklimaet samtidig som vi går mot lysere tider. På tross av valg neste høst – la oss heller fokusere på hva vi kan gjøre sammen for at vår kommune skal bli den beste byen å vokse opp i, forbli byen i vekst, være den byen folk flytter til fordi her er det gode og trygge arbeidsplasser, her tar vi vare på hverandre i alle livets faser. KrF vil bygge et varmere samfunn – jeg håper vi skal få være med på det alle sammen uavhengig av hvilket parti vi stemmer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags