TIDEN JOBBER FOR VARIG PETROLEUMSFRIE HAVOMRÅDER UTENFOR LOFOTEN VESTERÅLEN OG SENJA.

De første ukene av 2018 viser veien mot varige petroleumsfrie området utenfor Lofoten Vesterålen og Senja.

Stadig flere stemmer fra næringslivet og det politis landskap her i løpet av januar måned kommet med klare uttalelser i media som støtter kravet om et petroleumsfritt LoVeSe.

Det startet med at Venstre fikk med seg Høyre og Fremskrittspartiet på å verne havområdene våre i regjeringsperioden gjennom regjeringserklæringen. Det er veldig gode nyheter. Tiden jobber for et varig pertoleumsfritt LoVeSe. Beviset på det er reaksjonen og utspillene fra til dels uventet hold siste tiden.

Først ut var Sortland Arbeiderpartilags sterke snuoperasjon. Fra å være bastante tilhengere av en åpningsprosess kom et det ikke bare en kontramelding, men også en uhyre sterk pressemelding som blant annet sa følgende

-I Nordnorske kommuner har lovnader og tro på nye arbeidsplasser vært avgjørende for å dempe skepsisen til oljeutvinning. Troen på at dette kommer til å skje er dalende. Etter oljekrisen i 2014 har det oppstått et vakuum i kystbyer med etablerte forsyningsbaser og serviceinstallasjoner. Et nytt oljeeventyr i Nordland og Troms synes derfor lite sannsynlig. Argumentene som taler mot petroleumsindustri må dermed vektlegges enda mer.

Neste ut var leder i Hadsel høyre Lena Arntzen Som sier til Vesterålen online

– Personlig mener jeg vi har nok kunnskap til å si at vi ikke trenger noen konsekvensutredning. Når Havforskningsinstituttet og andre instanser forteller at dette ikke er bra, så bør vi prioritere fiskeriet og la det være.

Dette er to veldig sterke meldinger fra Høyre og Arbeiderpartiet i regionen. Tiden jobber altså på vår side.

De økonomiske argumentene har også vært tydeligere på dagsorden på nyåret

Tidligere oljeanalytiker Thine Saltvedt sa i sitt foredrag på nordlandskonferansen i Bodø i januar at det er klokt å verne havområdene utenfor LoVeSe . Hun har også tidligere satt spørsmålstegn vet lønnsomheten i de nye utbyggingsprosjektene i nordområdene.

Hun følges da overraskende nok opp av tidligere Olje og Energiminister Terje Riis-Johansen som ti Dagbladet uttaler på bakgrunn av spørsmålet om lønnsomheten i Goliat prosjektet

-det nå er på tide å puste med magen i oljebransjen, ikke gi full gass, som Terje Søviknes har hevdet.

- Generelt mener jeg at det er grunn til å tenke seg litt om. Vi må kunne enes om at verden ikke er som før, sier Riis-Johansen. - Olje kommer til å bli liggende under bakken framover

Det tar tid å flytte fjell. Disse stemmene viser at det er mulig.

Odd Arne Sandberg

Leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja