Landet over, både i og utafor partiet, går debatten om årsakene til Aps dårlige valg. Lokalt har enkelte medier lansert en egen variant: I den er det samarbeidet med Rødt som har fått partiet til å blø ekstra i Bodø. Jeg har lyst til å snu på dette: Tenk om Ap i Bodø hadde hørt på Rødt i to viktige spørsmål.. Da hadde kanskje Aps tilbakegang vært mindre i Bodø - og i tillegg Rødts framgang større!

Det handler om Ny by, ny flyplass og enda mer om eiendomsskatten.

I begge disse sakene har høyrekreftene kjørt en kampanje mot Ap og Rødt som har hatt effekt. Etter mitt syn først og fremst fordi Ap stilte seg lagelig til for hogg. (De mindre synlige partia i samarbeidet gikk klar av kampanjen).

Rødt ba innstendig Ap om å stemme for bystyrevedtaket om Ny by i 2012 uten å nå fram. At Ap nokså snart snudde, var ikke til hinder for å bruke dette mot Ap heilt fram til valget. Ja, Høyre forsøkte seg endatil med at også Rødt hadde stemt mot Ny by, ny flyplass, en bløff som Avisa Nordland brakte videre, til og med på lederplass.

I samarbeidsavtalen etter siste kommunevalg fikk Rødt inn at størrelsen på bunnfradraget skulle vurderes særskilt ved nytaksering og utskriving av eiendomsskatt. Rødt var raskt ute med å beklage at vi ikke hadde fulgt opp dette, da virkningene av budsjettvedtaket for den enkelte var klart etter skattetakstnemndas vedtak av retningslinjer. At Rødt i tillegg kom med tre forslag for å dempe virkningene for vanlige folk, falt ikke i god jord hos alle. Mitt inntrykk er at det kosta i samarbeidet, i steden for å bli tatt i mot med åpne armer.

Likevel blei to av Rødts tre forslag fulgt opp, sjøl om bunnfradraget blei økt mindre enn Rødt gikk inn for. Vedtaket Rødt fikk gjennom i samme møte om så snart som mulig å vurdere modellen, inkludert størrelsen på bunnfradraget og grunnlaget for verdivurderingene, blei det gjort fint lite for å gjøre kjent.

Også de som hadde stemt inn det nye flertallet i bystyret, oppfatta at Ap gikk steilt i forsvar for vedtaket om eiendomsskatten, uten vilje til å komme kritikken i møte. Rødts initiativ for å moderere vedtaket var fort glømt.

I sluttfasen av valgkampen var det derfor fri bane for høyrekreftenes fortelling om skatteflåerne i Ap. Med Bodø som skrekkeksemplet på landsbasis. Og paradoksalt nok: Nett-trolla kunne med en viss gjenklang kjøre sin grunnfalske versjon, som vi også har sett etter valget: I det eventyret sitter Rødt på ryggen til Ap og gjør partiet enda verre enn det ellers ville vært!

Igjen: Tenk om Ap hadde hørt på Rødt!

For orden skyld. Nedskriveren av disse linjene har ingen verv, verken i kommunen eller i Rødt. Denne analysen er heller ikke diskutert med andre i partiet.