Kjære Jonas, Hadia, Trond og alle oss andre i Arbeiderpartiet. Her er en hilsen fra partidypet.

Det er demokratiets adelsmerke å møte velgernes dom med ydmykhet. Akkurat slik du Jonas gjorde på valgnatta. Like ydmyke skal vi være på bakrommet når vi diskuterer hva som gikk galt.

Dere ved fronten jobbet hardt. Dette handler ikke om å finne syndebukker. 

Dette handler om at Arbeiderpartiet alltid skal ha en helhetlig, langsiktig og troverdig løsning på de store spørsmålene i samtiden.

Det syntes ikke mange nok at vi hadde i september 2017.

Jeg byr på sju kjappe eksempler dagen derpå:

Klima 

Det begynner å bli mange av oss som i fullt alvor mener klimaendringene er vår tids viktigste sak. Vi avvikler valg mens folk dør av tidenes sterkeste orkan i Karibia og norske elver har rasert bygder som før var trygge. Men det hadde vi ingen større samtale om i valgkampen.

Migrasjon 

Det er mange av oss som mener at migrasjon og mennesker på flukt fra krig, skogbranner og ubeboelige områder er nesten like viktig. Ikke bare ut fra humanisme og for å redde millioner av menneskeliv. Men også fordi det er global sikkerhetspolitikk og i alles interesse at dette ikke blir ukontrollerbart. Og at det håndteres uten våpen og piggtråd. Men det var ikke det som dominerte valgkampen.

Utenforskap 

Det er mange av oss som mener at det er mye ugjort i integreringsarbeidet og for å hindre at folk havner utenfor i samfunnet. Både fordi det skaper dugelige innbyggere, reduserer fattigdom osv osv, men også fordi det skaper et trygt og godt samfunn for oss alle. Vi prøvde, men brøt ikke akkurat lydmuren med det budskapet.

Arbeid 

Det er mange av oss som er sikre på at vi står foran et grønt skifte. Fordi det ikke finnes noe alternativ. Men det kunne høres ut som Arbeiderpartiet heller snakket om mer oljeboring i stedet for hvordan vi kunne utvikle moderne bærekraftig industri og nye arbeidsplasser i den grønne revolusjonen. Aftenposten kåret MDG og Venstre som de beste på framtidas gründerpolitikk. Det burde vært Arbeiderpartiet som fikk den førsteplassen hvis vi skulle levd opp til våre beste tradisjoner.

Distrikt 

Det er mange av oss som er skeptiske til den sentraliseringen de blåblå står for. Men Arbeiderpartiet er alltid på sitt beste når vi presenterer løsninger i stedet for å protestere, også der løsningene kan være krevende. Det var ikke nye løsninger vi ble mest kjent for i kommunereformen.

Forsvar 

SP har flydd høyt på protester mot å legge ned på Andøya og Bardufoss, redusere HV og så videre. Vi har derimot fått mye kjeft for forliket med H/FRP om Forsvarets langtidsplan. Det er bra med enighet om store spørsmål. Forsvarspolitikk handler til dels om baser. Men det handler om veldig mye mer også. Først og fremst folks trygghet. Vi bør ikke vingle.

Kyst 

I år skulle vi drive valgkamp mens det var opprør langs kysten mot en fiskeriminister fra Frp. Vi tapte oppslutning. Det gjorde ikke Frp. Huff.

Vi skal vise vei 

Og hva er lærdommen av disse punktene som er uhyre overfladisk referert?

Blant annet at vi ofte endte i rollen som konserverende og reverserende. Til og med skattenivået skulle vi reversere til 2014-nivå. Urettferdig? Kanskje det. 

Men når ikke Arbeiderpartiet blir oppfattet som et parti som viser tydelig vei inn i framtida har vi mistet selve urkraften vår.

Vi har alltid hatt som mål å skape noe nytt og bedre, ikke minst når det er krevende. 

La oss fortsette med det. Og la oss begynne nå. Jeg er med.