I Finnmark er medlemmer av Arbeiderpartiet sentrale i motstanden mot regionreformen. Og i egenskap av medlemmer av Finnmark fylkesting går de så langt at de nekter å følge et stortingsvedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark.

Stortinget har solid forankring i grunnloven for å gjøre vedtak.

Dermed er det jo slik at Arbeiderpartiet rokker ved vår grunnlov. Kan vi si at de prøver å demontere den?

En stortingsrepresentant fra Finnmark Ap, Ingalill Olsen, sa i et leserinnlegg i Dagbladet 11.8 at "Stortinget har med et knapt flertall vedtatt at Finnmark skal slås sammen med Troms". Sannheten er at vedtaket ble gjort med 96 mot 63 stemmer. Og i tillegg er det jo slik at et flertall på 1 er nok til å være et gyldig flertall.

Der har man argumentasjonen fra nei-bevegelsen i Finnmark i et nøtteskall. Fulgt opp av utallige forsøk på demonisering og bakvasking av statsråd Mæland.

Men dette er ikke alt. Stortinget har vedtatt at Tysfjord skal deles fra 2020. Tysfjord vest skal slås sammen med Hamarøy og Tysfjord øst skal slås sammen med Ballangen og Narvik i følge stortingsvedtaket. Statsråd Mæland har fått mandat til å foreta delingen av Tysfjor på vegne av staten.

Da delingen av Tysfjord var foretatt, ville kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord ikke akseptere den. Og de la ned arbeidet i fellesnemndene. Her er det to orførere fra Ap og en fra Sp i de nevnte kommunene.

Da er jo saken at de nevnte kommunene ikke etterlever stortingsvedtaket om sammenslåing av kommunene. Også her er Arbeiderpartiet sentralt i motstanden.

De nevnte ordførerne som altså synes å demontere grunnloven, hadde ingen problemer med å gå langt foran i 17. mai-toget der samme grunnlov skulle feires!

Hva er rollen til leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, her?

Står han bak og dirigerer troppene i kampen mot stortingsvedtakene?

Eller er det slik at han ikke har kontroll over hva medlemmene hans steller til , inkluder medlemmer med lederroller i samfunnet?

På bakgrunn av dette synes jeg det er merkelig at Jonas Gahr Støre da presenterer seg som statsministerkandidat? For hva er det hans parti i praksis står for?