En endring av oljeforliket fra 2017 vil føre til at Ap-sympatisører blir hjemmesittere under årets valg

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerEn betydelig andel av statens inntekter og overføringer til kommuner- og fylker kommer fra olje- og gassnæringen, en næring som skaper om lag 250.000 arbeidsplasser i Norge.

Av statens budsjett på ca. 1.350 milliarder kroner i 2019, kommer om lag 231 milliarder fra olje og gass. 231 milliarder, nok til å drifte Forsvaret og alle norske sykehus. Det sier noe om hvor viktig næringen er.

Signaler fremkommet i det siste har dessverre ført til at investorer og eiere av petroleumsbasert virksomhet er blitt mer forsiktige med å satse langsiktig i denne næringen.

En utfasing av olje- og gassnæringen, vil føre til en radikal nedgang i statens og kommunenes inntekter. Det vil føre til betydelige kutt i velferdstilbud, skoler, barnehager og kultur i kommuner og fylker. Forutsigbar politikk innenfor næringen kan derfor ikke påpekes nok.

Oljeforliket fra landsmøtet i Ap 2017 var et viktig og riktig vedtak. En endring midt i perioden, slik enkelte fylkespartier og AUF ønsker, vil skade både Ap og en olje og gass næring som vil være viktig for Norge i flere tiår fremover.

En endring i Ap sin politikk kan eventuelt skje på Aps landsmøtet i 2021, ikke i 2019.

Norsk olje og gassproduksjon står for omtrent 2 prosent av verdens totale produksjon, og har siden oppstarten vært basert på kunnskap. Kunnskapen har medført at Norsk olje og gassindustri i dag er i verdenstoppen når det gjelder bærekraftig utvinning. Det er også verdt å nevne at om lag 20 prosent av all olje som utvinnes, ikke forbrennes, men brukes for å produsere komponenter vi trenger i «det grønne skiftet». Skal vi lykkes med «det grønne skiftet», er vi altså avhengig av fortsatt norsk olje og gassproduksjon.

Norsk gass går hovedsakelig til Europa. Gassen er en viktig del av overgangen til «det grønne skiftet» i Tyskland og Storbritannia hvor de kutter i bruken av kull til fordel for norsk gass. Faser vi ut vår produksjon vil det alltid være andre som vil øke egen produksjon, og dermed også overta inntektene vi kunne tilført Norge og kommunene.

Vi vil da verken ha noe å omstille fra – eller ressurser til det vi bør omstille oss til.

At man skal redusere eller slutte med oljeboring er for så vidt en ærlig sak, men vi må samtidig ha en formening om hvilket samfunn vi ønsker. VI mener vi ikke kan legge ned olje og gassnæringen uten at vi har full oversikt over konsekvensene av å endre oljepolitikken så radikalt

Klima må tenkes globalt, derfor blir det etter vår mening feil å bruke klima som argument for å kutte i norsk olje og gass, dette vil mere skade klimaet globalt. Et eksempel er, produksjon av 100 fat olje på Sverdrup-feltet tilsvarer utslippene av ett fat fra oljesandfeltene i Canada. Det er derfor ikke uvesentlig hvor produksjonen finner sted.

Næringen er også viktig med tanke på at lærlinger får sine fagbrev gjennom selskap involvert i olje og gass. Som eksempel har industrien siden oppstart av lærlingordningen utdannet flere tusen fagarbeidere.

For første gang er det nå mangel på kvalifiserte lærlinger til industrien. Vi frykter dette har sin årsak i de signalene som blir sendt ut om at dette er en næring som snarlig vil avvikles.

Politikk skal skape arbeidsplasser, ikke legge de ned. Faser vi ut norsk olje og gass vil konsekvensene være en politikk som aktivt går inn for å fase ut arbeidsplassene i industrien, og dermed også tusenvis av ansatte i verfts- og leverandørindustrien. Det er ikke greit for oss i Fellesforbundet, og bør heller ikke være greit for Ap.

Landsmøtet i Ap 2019 blir viktig, en endring av oljeforliket fra 2017 vil føre til at Ap-sympatisører blir hjemmesittere under årets valg, det kan bli trangt i sofaen etter hvert.

Politikk skal bidra til å skape arbeidsplasser og gode lokalsamfunn, ikke avvikle disse. Fellesforbundet krever derfor av Ap at den petroleumspolitikken som har vært ført i Norge må videreføres. Fremtidig norsk olje og gassindustri må basere seg på kunnskap og ny teknologi. Nye potensielle områder må utredes, og ny teknologi tas i bruk. Bare slik kan norsk olje og gass industri bidra til å videreutvikle samfunnet, bli enda renere, gi oss nye arbeidsplasser, og sørge for god økonomi rundt i landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags