Regjeringens statsbudsjett inneholder både skattekutt og skatteøkninger. Mens aksjeeiere får en skattegave på 765 millioner kroner, må arbeidere som jobber på anlegg og bor i brakker betale 750 millioner mer i skatt fordi fradragene for kost og losji endres. De arbeidsledige får et samlet kutt på 350 mill. ved at dagpengeordningen svekkes. Det er ekstra alvorlig i en tid med fortsatt høy ledighet, og mange som går mellom korte og usikre jobboppdrag.

Videre kutter regjeringen støtten til 32 frivillige organisasjoner med et pennestrøk. Størst kutt får 4H Norge, som mister sitt årlige driftstilskudd fra staten på 7,1 millioner kroner. 4H har 15.000 barn og unge som medlemmer over hele landet. Dette er organisasjoner som jobber med barn og unge for å spre informasjon om mat, helse, landbruk og grønn næringsvirksomhet. Dette kuttet får dramatiske konsekvenser, og vil bety både oppsigelser, dyrere aktiviteter og økt kontingent for barn og unge, sier generalsekretær Signe Lindbråten i 4H Norge.

FrP har flere ganger uttalt at venstresida svikter minoritetskvinner og framstilt seg som forkjempere for deres rettigheter. Hykleriet kommer tydelig til uttrykk når de kutter 15 millioner til organisasjoner som gir gratis rettshjelp til vanskeligstilte.

Dagen før statsbudsjettet ble lagt fram fikk JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) jenteprisen for sitt arbeid. I budsjettet foreslår regjeringen å kutte 1/3 av tilskuddet organisasjonen mottar. I tillegg mister Juss-buss 1/4 av sitt tilskudd. Flere risikerer nå å måtte legge ned. Det rammer i første rekke rusmisbrukere, asylsøkere og voldsutsatte kvinner og barn. De maktesløse og svakeste mister smulene fra de rikes bord, mens det blir ramaskrik av at subsidierte el-biler i luksusklassen blir litt mindre subsidiert!

Moms på miljøvennlige reiser, kulturopplevelser og reisenæringen økes. Det betyr høyere billettpriser på buss, tog og kino, og det rammer satsinga på turisme i distrikts-Norge. Krigsbudsjettet økes med 22 prosent på posten “Norske styrker i utlandet” og nesten 9 milliarder kroner til nye kampfly.

At regjeringen serverer usynlig miljø- og klimapolitikk i møte med svært synlige virkninger av ekstremvær på grunn av klimaforandringer, er noe av det mest alvorlige. Dette statsbudsjettet varsler i praksis ett års stillstand i den viktige jobben for å omstille Norge.

Nå gjelder det å mobilisere så sterk motstand som mulig mot angrepene på brakkearbeidere, arbeidsledige, utsatte grupper og frivillige organisasjoner. Skattekuttene til aksjonærer og de som har mest, må omfordeles og gå til de som regjeringa har tatt penger fra. Momsøkningen må stoppes, og det må bli en skikkelig satsing på klima og miljø.