Det skal ikke være forskjell!

Arnt Elling Hanssen, Nordland Pensjonistparti

Arnt Elling Hanssen, Nordland Pensjonistparti

Av

Minsteytelser i aldrspensjon skal behandles likt med minsteytelser i uføretrygd!

DEL

LeserbrevDette innlegget omhandler forskjellsbehandlingen av minstefradragene i alderspensjonene i forhold til minstefradragene i uføretrygdene. I tillegg er det en stor forskjell på minsteytelser i alderspensjoner i forhold til minsteytelser i uføretrygd. Forskjellsbehandlinger i minsteytelser i alderspensjoner er regelrett diskriminerende som går utover alderspensjonister som er minstepensjonister.

Det høyeste minstefradraget i pensjon er 83.000, mens minstefradraget i lønnsinntekt er kr 97.610. Denne differansen ved utregning av minstefradragene utgjør kr 14.710, som utgjør en vesentlig forskjell mellom alderspensjon og uføretrygd. Minsteytelser i alderspensjon utgjør 2,00 G og minsteytelser i uføretrygd utgjør 2,48 G, det vil si at det er en forskjell på 0,48 G. Dette utgjør kr 46 504 (96 883 X 0,48) som er mindre i alderspensjoner enn uføretrygd, i tillegg til forskjellen i minstefradraget på 14.710 i alderspensjoner som er mindre enn uføretrygd.

Trygdeavgiften lav sats henholdsvis pensjoner er 5,1 % og uføretrygd 8,2 %, og differansen er 3,1 % (8,2 %– 5,1 %). Denne differansen i trygdeavgiften lav sats samsvarer ikke med 2,0 G og 2,48 G. Selv om det også er differanse i minstefradragene på 14.710 og at det gis skattenedsettelse på pensjoner. Alderspensjonister som er minstepensjonister får ikke fullt ut med skattenedsettelse ved at det gis noe i skattenedsettelse på grunn av for lav brutto alderspensjoner. Minsteytelser i alderspensjoner skal opp på et høyere nivå enn det som er i dag. Noe annet er det ikke snakk om, fordi alderspensjonister som er minstepensjonister blir avspist med smuler i økninger etter fratrekkene på 0,75 % i alderspensjoner.

Det tas utgangspunkt i trygdeavgiften lav sats i pensjoner og bruker den lave satsen til utregning for å finne den brutto ytelsen i alderspensjoner som samsvarer med brutto ytelser i uføretrygd. Dette gir økninger i minsteytelser på 2,405 G (2,48 G / 1,031) og i tillegg gis det høyere skattenedsettelse i ved høyere pensjoner. Bruttoytelser på alderspensjoner blir dermed kr 233 004 (96 883 X 2,405) pr. år som samsvarer med forskjellen i forhold til minsteytelser i uføretrygd. Selv om minsteytelser i uføretrygd er på 2,48 G som er 0,075 G mer enn minsteytelser i alderspensjoner, burde det også ha vært skattenedsettelser på uføretrygd. Forskjellen blir dermed mindre mellom minsteytelser i alderspensjoner og minsteytelser i uføretrygd.

Det finnes ingen annen fornuftig forklaring på denne problemstillingen med minsteytelser i alderspensjoner. Da mener jeg at minsteytelser i alderspensjoner må opp på ovennevnte inntektsnivå, kr 233.004 pr. år. Dette gjelder økninger i minsteytelser i alderspensjoner før eventuelle økninger for å komme over fattigdomsgrensa som er ca. kr 327.000 før skatt i året. Dermed skal minsteytelser i alderspensjoner og uføretrygd ha lik lønnsvekst uten fratrekkene på 0,75 % etter økninger i prosent i alderspensjoner. Alderspensjoner skal beskattes på lik linje med uføretrygd som har til felles med alderspensjonister og uføretrygdede er ikke lenger i arbeid. Unntaket i dette tilfellet er at noen alderspensjonister og uføretrygdede gjerne vil være fortsatt i arbeid for å ha noe å gjøre i en grå og kjedelig hverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags