Retten til arbeid er en menneskerett

Av
DEL

LeserbrevUtdanning og arbeidsliv er blant de viktigste fellesskapsarenaene vi har i samfunnet. Retten til arbeid er en menneskerett og er nedfelt i den norske grunnloven.
I dagens system har ikke alle mennesker i Norge denne rettigheten. Asylsøkere og ureturnerbare asylsøkere holdes utenfor. Slik kan vi ikke ha det.
Kommer du som asylsøker til Norge kan du søke om midlertidig arbeidstillatelse, men du må vente til du har vært gjennom asylintervju, noe som kan ta lang tid. Du må ikke være «dubliner», det vil si at saken din skal behandles i et annet europeisk land.
Du må ha pass eller andre ID-papirer i orden. Det betyr at mange mennesker som sitter i norske asylmottak og som ønsker å arbeide, ikke får lov. Det er en særlig stor utfordring for de såkalte papirløse og ureturnerbare asylsøkerne. Mange av dem har vært lenge i Norge i en krevende og uavklart situasjon.
På de rødgrønnes vakt i 2011 ble det gjennomført en innstramming i utlendingsloven som gjorde at mange asylsøkere, som fram til da hadde hatt arbeidstillatelse og skattekort, ikke lenger kunne jobbe lovlig i Norge.
I 2016 gjennomførte regjeringen en oppmykning i loven som gjorde det lettere å få arbeidstillatelse. Venstre var pådriver for dette og jeg er glad for lovendringen som ble gjort. Men vi må gjøre mer. Vi må gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid.
I Bodø bor det minst 55 mennesker som er lengeværende ureturnerbare asylsøkere. De lever på et eksistensminimum og har verken lov til å utdanne seg eller jobbe. De har heller ikke tilgang til helsetjenester som vi andre tar som en selvfølge.
Bodø Venstre har i interpellasjoner både i 2011 og i 2017 løftet saken om arbeid til papirløse. Vi ønsket at kommunen skulle se på muligheter for å gi midlertidig arbeidstillatelse til denne gruppen, og fikk bystyret med på det. Dessverre var det ikke mulig å få til, fordi loven ikke åpner for dette.
Heldigvis er mange mennesker og mange organisasjoner engasjert i dette. Lokalt gjør Kirkens Bymisjon en hederlig innsats, og nasjonalt har også LO har i mange år har vært tydelige på at asylsøkere må få arbeidstillatelse. Det er bra. Men vi trenger mer politisk vilje. Både Venstre, Krf og SV har vært tydelige på at vi ønsker en slik endring. Utfordringen er som alltid på dette politikkområdet de største partienes uvilje.
Arne Viste har kjempet for at asylsøkere skal få arbeide i flere år. Han har ansatt asylsøkere gjennom et bemanningsbyrå og har anmeldt seg selv for brudd på utlendingsloven, fordi han ønsker å endre systemet. Nå er han dømt for å ha gitt papirløse asylsøkere arbeid. Det er til å gråte av.
Viste ønsker at Norge som samfunn skal kunne gi folk, uavhengig av livssituasjon, muligheten til å arbeide slik at man kan leve frie og verdige liv. Det handler om å bygge opp folk, ikke ned. Om å sette folk bedre i stand til å leve livene sine, enten det er i Norge, eller i landet de skal reise tilbake til. Det heier Venstre på.
Det er et uttalt mål at flere skal reise raskt hjem når de får avslag på sin asylsøknad. Det er Venstre enig i. Ingen fortjener å vente lenge i en uavklart situasjon. Men samtidig må vi sikre at de som av ulike grunner venter lenge på å få svar på sin søknad skal få jobbe mens de venter.
Ureturnerbare asylsøkere må få lov til å jobbe lovlig. Dette er i dag mennesker i fastlåste livssituasjoner uten rett til grunnleggende helse- og sosialtjenester og mulighet til å forsørge seg selv. Det er en uholdbar tilværelse for den enkelte, og også en dårlig og dyr løsning for samfunnet. Alternativet i dag er ofte svart arbeid, kriminalitet og stor fare for å bli utnyttet.
Venstre mener at det trengs et regelverk som gir ureturnerbare asylsøkere tilgang til ordinært og lovlig arbeid. Forrige uke tok parlamentarisk leder i Venstre Terje Breivik og Viken Venstres Solvei Schytz til ordet for dette. Jeg heier på dem, og vil kjempe sammen med dem for å få endret loven.
Å ha jobb og inntekt handler om frihet og verdighet for den enkelte. Om å få være en del av fellesskapet og delta i samfunnet. I dag har vi dessverre ikke frihet for alle mennesker i Norge, fordi noen holdes utenfor arbeidslivet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags