Norges verste forskningsstasjon?

Oppdrett i Mistfjorden har vakt sterkt lokalt engasjement. Fra stiftelsesmøtet til aksjon Rein Mistfjord!

Oppdrett i Mistfjorden har vakt sterkt lokalt engasjement. Fra stiftelsesmøtet til aksjon Rein Mistfjord! Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevForskning er systematiske undersøkelser og eksperimenter, for å etablere fakta og framskaffe ny viten. Jeg har problemer med å se at Gildeskål forskningsstasjon (Gifas) driver med dette. Gifas er primært en produsent av oppdrettslaks med hovedkontor på Inndyr. Og jeg tviler på at de overhodet legger framtidsrettet forskning og kunnskap til grunn for egen virksomhet.

Les også: Må søke om ny tillatelse

Gifas bygger nå anlegg for lakseoppdrett i Mistfjorden, Bodø kommune. Dette er en fjord der det, etter min mening, aldri skulle vært oppdrett. Men man har fått lov, mot absolutt all fornuft og kunnskap! La oss ta dette punktvis.

1. Gifas klarte ikke selv å oppgi riktig posisjon for sitt anlegg. I stedet måtte fylkeskommunen sette koordinater, etter mange runder med mas, for å kunne gi dem konsesjon. Når anlegget bygges, er det første Gifas gjør å forankre i strid med tillatt plassering. Det har myndighetene nylig bekreftet. Gifas gikk til direkte selvtekt og har dermed skadet andres interesser, bl.a. fiskernes.

2. Gifas plasserer anlegget i en kystsone som næringa selv har definert skal være oppdrettsfri.

3. Gifas kan derfor, med sitt åpne anlegg i Mistfjorden, bidra til uønsket spredning av sykdom (ILA) til resten av Nord-Norge. Og dessuten til økt spredning av lakselus. De opptrer altså provoserende overfor sine mer ansvarsfulle oppdrettskolleger.

4. Gifas’ bidrag til spredning av sykdom og lus styrker i tillegg trusselen mot villaks, sjøørret og sjørøye.

5. Gifas benytter en konsesjon som ble gitt da lukkede anlegg ikke var et teknologisk og økonomisk alternativ. Det er det nå, takket være andres forskning. Dette gjør Gifas til en sinke.

6. Gifas lar utslipp som tilsvarer avføring fra 30 000 mennesker gå urensa rett i Mistfjorden. Medisiner og lusegift som er skadelig for andre krepsdyr vil gå samme vei. Dette er unødig miljøødeleggelse, og skjer fordi Gifas ikke bygger på andres forskning og utvikling.

7. Gifas bygger anlegget innenfor grunnområdet i en terskelfjord. Vår nåværende viten om terskelfjorder viser at de er lite egnet for oppdrett.

8. Gifas plikter å vite at Mistfjorden har svært dårlig utveksling med storhavet. Utslippene blir i liten grad fortynnet, avføringen «spiser» i siste instans oksygen fra fjordbassenget.

9. Akkurat nå tvangsevakueres oppdrettsanlegg fra en fjord på Vestlandet fordi den er i ferd med å dø av oksygenmangel. Mistfjorden er mindre og har en mye grunnere terskel enn denne fjorden. Gifas ser bort fra slike kritiske erfaringer.

10. Gifas har ikke benyttet seg av 12 års fysisk og marinbiologisk forskning på Mistfjorden, som er utført av Universitetet Nord. De er uvitende. Dette er ikke en «forskningsstasjon» verdig!

11. Denne forskningen viser nå kritisk lave oksygenverdier i Mistfjorden. Oppdrett kan føre til at fjorden dør. Det må Gifas erkjenne.

12. Gifas har ikke skaffet seg fakta om unike, uerstattelige bestander av nøkkelarter i Mistfjorden. Oppdrett kan her få hele økosystemet til å kollapse.

13. Gifas står dermed i akutt fare for å frata oss forskningsmuligheter og forståelse av det biologiske mangfoldet i nordlige farvann.

14. Gifas bruker altså offentlige midler til å ødelegge muligheter for forskning – ikke til å forske.

15. Gifas burde av disse grunner settes under offentlig etterforskning for sin unødig naturskadelige virksomhet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags