Bodøs byplansjef har et interessant innspill i AN av 6.11 som fortjener oppmerksomhet. Ikke fordi tankene er så revolusjonerende, men fordi det har en ambisjon i forhold til hvilken retning fremtidens byutvikling skal ta.

Les byplansjefens kronikk her: Framtidsrettet - med mennesket i sentrum

Flere byer i Norge er inne på de samme tankene som Bodø i forhold til å samle boligområder så godt integrert til arbeidsplassene at man minimaliserer behovet for transport.  Bodø har imidlertid en unik mulighet siden det arealet det er snakk om representerer en betydelig del av fremtidens Bodø.

Hvorfor da ikke benytte denne unike muligheten til å tenke på hvordan man tilrettelegger den nye bydelen til fremtidens energiløsninger? Også dette har det vært snakket og skrevet mye om, men foreløpig uten betydelige resultater.  Masdar i Abu Dhabi er et eksempel på hvordan fremtidens byer kan bli.

Dersom kommunen vil tenke i et videre perspektiv så kan den legge føringer for materialanvendelse i den nye bydelen for å sikre at energifotavtrykket blir minimalisert. Alt dette er gjort tidligere, men ikke i en slik skala som den nye bydelen gir mulighet for. Et lokalt eksempel på dette er Powerhouse utenfor Oslo, verdens nordligste plusshus som produserer mer energi enn det forbruker. Dette legger listen for hva Bodø bør strekke seg etter i årene fremover.

Utnyttelse av fornybar energi vil også på våre breddegrader bli en realistisk energikilde etter hvert som utviklingen av lagringsmedier for denne energien beveger seg med stormskritt.  Tenk på hvor raskt størrelsen på mobiltelefonbatterier beveget seg fra tunge kolosser til en tynn flis som hadde betydelig større kapasitet enn de gamle kolossene. I dag er man i ferd med å utvikle batteriteknologi som effektivt kan tjene som en energireserve over en lengre periode, og med en størrelse som stadig krymper.

Bodø har potensialet til å utnytte fornybar energi på lik linje med de fleste steder i verden, så lenge lagringsproblemet løses.  Trondheim har flere høstbare soltimer/år enn f.eks. Riyadh i Saudi-Arabia. Bodø ligger sannsynligvis på samme nivå som Trondheim.

Mitt poeng er at når Bodøs nye bydel nå er i støpeskjeen bør man ikke bare tenke bymiljø, men også infrastruktur rettet inn mot fremtiden.  Det innebærer løsninger for høsting av ulike fornybare energiformer, resirkulering og energianvendelse av gråvann/svartvann i tillegg lokal innsamling, resirkulering og anvendelse av ulike råstoff og avfallsstrømmer.

En bydel der fornybare energiløsninger står i fokus vil derfor ikke bare være godt for de menneskene som skal bo der, men også gi gode miljøeffekter.