Å redde verden er en god forretningside. For Norge. For Nord-Norge. For Bodø. Det var utgangspunktet for prosjektet vi skapte: Ny by – ny flyplass. At den lille byen vårres - en prikk på kartet i Europas ytterkant - kunne bidra til å redde den.   

Vi sto ved et veiskille i historien om Bodø. Fra vårt opphav som en by bygd på verdiene fra havet – hvor vi bidro med mat til verden. Fra den Kalde krigen – hvor vi bidro til å trygge verden. Var vi nå på søken etter å legge grunnlaget for å skrive det neste kapitlet i Bodøs historie – vårt bidrag til å redde verden.

Vi som var heldige og fikk jobbe med dette i begynnelsen, forsøkte å ramme prosjektet inn i en visjon. Noe som var så stort at vi kan strekke oss etter det. I generasjoner. Aldri med mål om nødvendigvis å nå det. Noe som åpnet tankene våre – og forhåpentligvis andres – for at vi kan gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag.

Vi kom opp med visjonen "Sammen skaper vi verdens smarteste by." Uten noen videre definisjon av hva det egentlig betydde eller ville inneholde, var vi skjønt enig om at ingen vil være i en "dum" by, og at byer som skaper smarte løsninger for seg selv – kan bidra med å gjøre andre byer i verden smarte. Rett og slett ved å eksportere vår kunnskap, produkter og løsninger for å utvikle mer miljø- og menneskevennlige samfunn. Vi mente at målet burde bli å skape verdier, arbeidsplasser og velferd lokalt – samtidig som vi bidro til å løse våre problemer nasjonalt og globalt. Fra Bodø til verden!

Verden er full av problemer som må løses. Vi har en historie med å forsyne verden med mat og sikkerhet. Det skal vi fortsette med. Spørsmålet var om Ny by – ny flyplass åpnet for noe mer? Vi tok for oss noen harde fakta om verden: Over halvparten av oss bor i byene. I 2050 vil 2/3 gjøre det – omtrent 7 milliarder mennesker. Bare i dag står byene våre for 70% av klimagassutslippene, 70 % av avfallet og 60% energiforbruket. Samtidig som byene skaper 70% av all verdier, bruker de 75% av ressursene. Alt dette gjør vi, på bare 0.5% av verdens landareal. Byene er både årsaken til, men også løsningen på utfordringene våre. Slaget for miljøet, for klimaet og for menneskeheten - står i byene. Og vi kan bidra til å løse dem.

Det ble vårt utgangspunkt. Vi kan bidra til å nå verdens mål for å redde oss selv - FNs bærekraftsmål og Parisavtalen - ganske enkelt fordi vi har en unik mulighet til å utvikle og teste nye grønne produkter og løsninger, i full skala, i særdeles krevende klimatiske forhold. Funker det i Bodø – funker det hvor som helst i verden. Nye transportsystemer, nye energisystemer, nye måter å bygge og drive hjemmene våre på, nye måter å gi en god eldreomsorg på. Muligheten var og er uendelige. Og alle kan bidra. Så mye og så lenge vi vil. I byen vi har, og de nye bydelene vi skal bygge, sammen.

Skal vi lykkes, klarer vi det ikke alene. Vi må leke med verden. Hvis verden vil leke med oss, og det vil den. Det gjør den allerede i utallige prosjekter som ruller og går. Mulighetene er faktisk så store at de til og med krever at hele Nord-Norge leker på lag i møte med verden. Bare slik vil vi være i stand til å sørge for at det vi skaper, også gir arbeidsplasser og velferd her hjemme. Også her har vi spennende prosjekter på gang.

For å lykkes trenger vi særlig to ting. Kunnskap og kapital - folk og penger. Det første har vi mye av, samtidig som noen av de fremste kunnskapsmiljøene i verden allerede leker med oss. Det siste har vi noe av, men det er alltid krevende å skaffe til veie mer. Penger er utålmodige saker. De vil helst formere seg raskt, av og til for raskt, men vi trenger dem, skal vi lykkes. Vi kalte på verden og verden har besvart anropet. Store aktører står på trappen, banker på og vil inn. Det kan virke litt skremmende, og det er det, samtidig er det en mulighet. En mulighet vi må utnytte klokt og på våre betingelser, samtidig som vi ikke stenger døren for den.

Verdens øyne er igjen rettet mot Bodø. Denne gangen som prikken på kartet som vil bidra til å redde den. Vi går inn i en historisk epoke hvor vi kan skrive nye spennende kapitler. Skape nye verdier og jobber som trygger velferden vår, samtidig som vi kan bidra enda mer til verden. Det er vi avhengig av, for vi er en del av den. Å redde verden er en god forretningside. Fremtiden har begynt.