Morgendagens utfordringer krever tverrfaglige svar

Av
DEL

LeserbrevDet er viktig at et nordområdesenter har en bred og solid faglig basis.

Stein Sneve tar i Avisa Nordland til orde for et nytt samfunnsvitenskapelig nordområdesenter. Det er mange gode grunner for et slikt senter. Det kan også være et godt svar på den kritikk som har kommet om at norsk klimaforskning i for stor grad preges av naturvitenskapelige problemstillinger. Samfunnsforskning er nødvendig for å forstå hvordan samfunnet best kan møte effektene av klimaendringene. Klimaendringene skjer hurtigst i nord, og det er dermed gode grunner for at slikt senter bør lokaliseres i nord.

Jeg tror allikevel at de utfordringene nordområdene står overfor er best tjent med en bred faglig tilnærming med en solid samfunnsvitenskapelig basis, og ikke et rent samfunnsvitenskapelig senter. Dette vil være i tråd med de initiativene som nå ligger til grunn for EU’s forskningsprogram Horizon Europe. I Horizon Europe vil store samfunnsutfordringer møtes med en bred tverrfaglig tilnærming gjennom såkalte «missions». Norges Forskningsråd vurderer også å tilpasse sine virkemidler for å gjøre det mulig med en bredere faglig tilnærming til de store samfunnsutfordringene.

Det viktig at et eventuelt nytt senter kan adressere bredden av problemstillinger som er viktig for nordområdene, og at det bygges opp med nødvendig faglig basis og bredde. En eventuell etablering av et slikt samfunnsfaglig nordområdesenter bør derfor lyses ut i en åpen konkurranse, for eksempel i regi av Norges Forskningsråd, men med krav om lokalisering i Nord-Norge. Forskningsrådet har lang erfaring med kvalitetssikring av forskningsprosjekter og forskningssentre.

Gjennom en bred faglig tilnærming og en åpen konkurranse vil et samfunnsfaglig orientert nordområdesenter kunne få den faglige legitimitet og uavhengighet som er nødvendig for en aktiv politikkutforming i og for nord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags