Nordlys feiltolker den nordnorske identiteten

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim er nedlatende og har ikke respekt for den sterke fylkesidentiteten i Nord-Norge, mener Knut Haarvik.

DEL

MeningerAlle burde ha en nordlending, heter det i en fornøyelig kinoreklame for tiden. Men hva er en nordlending? Og hva er det nordnorske felleskapet?

Den koden mener visstnok Skjalg Fjellheim og Nordlys de har knekt og bevisst argumentert for gjennom 115 år med avisutgivelse og lederartikler.

Artikkelen “Hva er det egentlig med Nordlys og Nord-Norge? Her får du svaret.” er et forsvar av hans raljering over en lang rekke meningsmotstandere.

Satt på trykk i egen avis etter at Høyre-toppene i Nord Norge gikk inn for to regioner i nord og ikke en stor.

«Det var en svart dag for Nord-Norge. En generasjons-mulighet som glapp, og begynnelsen på slutten for en forståelse av Nord-Norge som noe større enn selve geografien.» skriver Fjellheim 13. mars i Nordnorsk Debatt.

Som tidligere journalist og fagforeningsleder i NRK Nordland tror jeg det er her store deler av debatten om en nord-norsk region sporer av.  Gjennom bruken av begrepet identitet kjøres den i grøfta. Altså hvordan vi forstår eller ikke forstår den påståtte nord-norske identiteten. For hva er den?  Identitet og tilhørighet har en innebygd konflikt som det ikke er lett å føre en saklig debatt omkring. Min påstand er at denne innebygde konflikten er ekstra sterk i nord.

Det oppdaget også NRK-ledelsen på Marienlyst for noen år siden da de ville slå sammen en rekke distriktskontorer i hele landet. Et mål var å forene NRK Nordland, NRK Troms og NRK Finnmark til en enhet med Tromsø som hovedkontor og sendested for TV. NRK ledelsen forstod tidlig at de rørte ved sterke følelser både hos politikere og hos sine egne lyttere i de tusen hjem. De satte derfor ned et identitetsutvalg for å se hvilke av landets regioner som naturlig kunne høre sammen. Målt ut fra hvor folk følte tilhørighet, felleskap og tilknytning. Altså identitet.

Utvalget slo fast at folk i Nord-Norge hadde landets sterkeste regionidentitet. Det visste nok vi som bor her fra før av, og det skal Nordlys, Arthur Arntzen og Tromsø ha mye av æren for. Konklusjonen var bra for NRK ledelsen og deres argumentasjon for sammenslåing. Men i den samme undersøkelsen gikk det også frem at fylkesidentiteten til innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark, sto enda sterkere enn regionsidentiteten.

Fylkesidentiteten til folk i hver av de tre nordligste fylkene er med andre ord langt sterkere enn hos folk i resten av landet og sterkere enn regionsidentiteten i Nord-Norge. Da blir det lite fruktbart å antyde at vi ikke skjønner vårt eget beste og snarest må ta til fornuft, løfte blikket og samle oss om vår nord-norske identitet.

«Nå kan den nordnorske identitets-samhørigheten svinne hen, forsøkt dyttet ned i den tilbakeskuende fylkeslogikkens mørke gravkammer.» skiver Fjellheim samme dag.

Her er redaktøren både nedlatende og taler for døve ører til nesten hele landsdelen, mange av innbyggerne i Troms inkludert. Den sterkeste identiteten og følelsene til de fleste av oss, enten vi liker det eller ikke, ligger lokalt forankret. Av og til tror jeg mange glemmer at strekningen Kirkenes - Bindal er halve landets lengde. Samtidig skal man ha respekt for at fylkesgrensen mellom nordre Nordland og Sør-Troms og mellom Troms og Finnmark i dag skaper unødvendige problemer for de som bor der. Men det meste kan løses uten å bli en stor region.

Nå oppfatter nok store deler av landet allerede Nord-Norge som en enhet. At vi oppfattes slik er ikke så rart når regionsidentiteten vår står så sterk. Vi er jo alle nordlendinger må vite! Det har Oluf, Nordlys og alle vi andre brukt veldig mye energi på å gjøre kjent og bli stolte av. Mer komplisert blir det når Stortinget i mange saker behandler Nord-Norge som en enhet. Har Stortinget lagt noe til Bindal, Bodø, Kirkenes eller Tromsø, som for eksempel en politihøgskole, kan resten av landsdelen bare glemme å slåss for det samme. Toget gikk! Nord-Norge har fått! Med dette bakteppet kan et samlet Nord-Norge både være en styrke der vi står sterkere sammen og slåss for vårt, men også en svøpe der geografien blir så stor at det er vanskelig å fordele de godene regionen kjemper til seg.

«Det som nå skjer, er slik Nordlys ser det, et sterkt symbolsk uttrykk for en landsdel og identitetsfelleskap som glir fra hverandre, og går i oppløsning. Vi beklager dypt og inderlig at våre politikere har satt oss i en slik situasjon.» skriver Fjellheim videre.

Med støtte i identitetsutvalgets rapport tror jeg analysen er feil. Identitetsfelleskapet glir ikke fra hverandre og går i oppløsning. Det har bare ikke vært der så sterkt som Fjellheim hevder.

«En kombinasjon av feighet, splitt og hersk, og utdatert fylkeslogikk har gjort at Høyre i Nord-Norge lørdag bestemte seg for en løsning med to regioner i nord som skal erstatte dagens fylkeskommuner.»

Det ser tøft ut på trykk å kaste ut slike påstander, men hvorfor ble vedtaket sånn? Var jeg journalist i dag ville jeg ha forsøkt å få tak i den gamle identitetsrapporten til NRK eller fått laget en ny og holdt konklusjonene opp mot Stein Rokkans teori om konfliktlinjer. Altså hva som trigger konflikt mellom sentrum og periferi - by og land – nord og sør, osv. Der ligger noe av nøkkelen til å forstå det som skjer i politikken, næringslivet og på sosiale medier i vårt elskede Nord-Norge. Og dette er ikke noe fenomen for vår landsdel alene. De regionale konfliktene er høyst til stede også i resten av landet. Vi snakker om variasjoner over samme tema (les konfliktlinjer), om enn kanskje med noe mindre identitetsutfordring sør på.

Jeg heier likevel på Skjalg Fjellheim, NordNorsk Debatt og Nordlys. Det er sterkt at man i redaksjonen fortsatt tør å tenke regionalt i en tid der de ultralokale avisene vinner terreng og annonsekronene forsvinner. Vi trenger denne felles arenaen for regional debatt.

Men ikke undervurder oss lesere. Angrip argumentasjonen og ikke personen. Gi oss saklig debatt og gode analyser som krever at vi må tenke sjøl.

Den som ønsker å oppnå én region må ha argumenter som trumfer følelser og lokal identitet. Nordlys har en klar agenda. Det er bra!

Det er viktig at mediehus toner flagg så vi vet hvem avsenderen er. Det er redelig og djervt og det tjener debatten. Provokasjon for provokasjonens del derimot har lite for seg. Kunnskap om kart og terreng er en bedre tilnærming.

Treffer du en nordlending, eller har planer om å skaffe deg en? Husk at de fleste av oss først og fremst føler oss hjemme i Nordland, Troms eller Finnmark, dernest er vi stolt av å være nordlending.

Innlegget ble først publisert i Nordnorsk debatt.

Knut Haarvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags