- Varslerne blir oversett. Samtidig sender klinikksjefen blomster til avdelingslederen det er rettet varsler mot på klinikkens regning

Varslersak ved Nordlandssykehuset.

Varslersak ved Nordlandssykehuset. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Varslerne til Paul Martin Strand: Spør oss om vi opplever omorganiseringen som et tilbud eller en straff?

DEL

MeningerDette er et svar til Paul Martin Strand, forfattet av varslerne:

«Kommunikasjonen med varslerne kunne vært bedre»

– Det har ikke vært noen kommunikasjon. De som er blitt varslet om blir vernet av ledelsen. De som har varslet har ventet i åtte, snart ni måneder uten å få noen som helst info. Hvis Paul Martin Strand mener at han har gitt ut informasjon – hvor har den stoppet? Stopper den i klinikkledelsen som varslene er rettet mot?

«Strand viser til medarbeiderundersøkelsen Forbedring 2018, besvart av 82 % av de ansatte i PHR-klinikken, der de har scoret over gjennomsnittet for snittet for Helse Nord på nær alle punkter, inkludert arbeidsmiljø.»

– I medarbeiderundersøkelsen har flere av varslerne ikke deltatt. Det bør også nevnes at arbeidsmiljøet kan oppleves ok i ulike avdelinger, selv om samarbeidet med ledelsen ikke fungerer. Vi vil også trekke fram en medarbeiderundersøkelse fra 2016/2017 gjennomført i vår yrkesgruppe. Det var nedslående tilbakemeldinger om enhetsleder som fungerte på den tiden. Avdelingsleder hoppet galant over gjennomgangen av den delen da enhetsleder skulle vernes. Vi ble sendt på fagdag som omhandlet skikk og bruk i stedet. Vi skulle blant annet lære oss å hilse på medarbeidere hver morgen når arbeidsdagen startet.

Les mer: Skyhøyt sykefravær – Folk er slitne, redde og bryter sammen på jobb

Les mer: Nordlandssykehuset om sykefravær: – Måltallet er ikke nådd til tross for at en rekke tiltak er gjennomført

«I varselet ble det blant annet hevdet kameraderi i klinikkledelsen. Varslerne mente dette var årsaken til at deres bekymringsmeldinger ikke var tatt tak i tidligere. – Vi finner ikke dokumentasjon på at det er varslet tidligere. Dette med kameraderi i ledelse har Hemis undersøkt og de konkluderer med at det varslerne har opplevd som kameraderi, er av Hemis forstått som naturlig lederatferd.»

- Naturlig lederatferd? Er det naturlig at det kommer fram flere (mange) episoder som er varslet, og det er meldt trakassering av ansatte. Er det naturlig? Er det naturlig å lede oss slik? Er det naturlig å lede behandlere (psykologer, terapeuter, sykepleiere) slik? Er det naturlig på hele sykehuset eller gjelder det bare vår yrkesgruppe?

- Vi stiller også store spørsmål rundt Strand sine benektelser rundt kameraderi i ledelsen, da dette helt tydelig er tilfelle. Dette har også fremkommet tydelig i måten saken er håndtert av klinikksjef og assisterende klinikksjef i klinikken, der de aktivt har gått inn for å dekke over problemene og ikke gitt informasjon videre. Klinikksjef og assisterende klinikksjef har ikke tatt kontakt og gitt noen form for støtte til varslerne gjennom hele prosessen på snart ni måneder, og det virker igjen som at de har støttet opp avdelingsleder på alle mulige måter.

- Det er tidligere sendt skriftlig varsel til assisterende klinikksjef, men vedkommende tok ikke tak i saken. Denne er derfor ikke nådd frem til HR-avdelingen, noe som igjen bekrefter igjen kameraderi i ledelsen. Varselet gikk direkte på avdelingsleder sin atferd.

Les mer: BUPA har mistet 11 ansatte på vel ett år. Åtte av dem oppgir forhold ved arbeidsplassen som hovedårsak

Les mer: Fire av fem er sykmeldte

«Når det gjelder episoden som omhandlet assisterende klinikksjef, som hadde krevd å få tilgang til en ansatts private mobiltelefon sier han, at dette er håndtert. Men dette var ikke et forsøk på å få kunnskap om årsak til noen sykemelding.»

– Hva var hensikten da? Hvordan kan det forsvares at en leder truer til seg å få se private meldinger mellom to ansatte for deretter å fotografere skjermbildene? Er dette også naturlig lederatferd? Det er forferdelig trist at direktøren bagatelliserer en slik hendelse. Det er i alle fall slik det oppleves for oss.

- Oppfatningen til Strand deles heller ikke av varsler, noe som viser at Strand har tatt parti og tror på ledelsen. Uansett er selve handlingen å kreve innsyn i privat mobil et brudd på lovverk.

«Andre av de omtalte episodene ønsker jeg ikke å kommentere, annet enn at det er ulike oppfatninger om fakta mellom de involverte.»

– Igjen, så sitter vi i vår enhet igjen med følelsen at vi er taperne i sakene. Vi er de som de ikke har noen som helst respekt for. Vi får ikke informasjon og vi blir behandlet som luft. Ulike oppfatninger av fakta? Igjen er det vi som ikke blir trodd. Det er i alle fall følelsen vi sitter med etter måten de håndterer saken på.

Les også: – Har ikke vært bekymret for press på psykologgruppen

Les mer: Ansatte provosert etter uttalelse: – Vi kan ikke drive på tomgang lenger, det må fylles på med drivstoff

«Paul Martin Strand uttaler at han er fornøyd med klinikksjef Trude Grønlund og at det er uaktuelt å gjøre rokeringer når det gjelder klinikksjef og assisterende klinikksjef»

– Varslerne ble møtt med at de ble oversett når varslingssakene startet. Klinikksjefen sender blomster til avdelingsleder som det er rettet varsler mot på klinikken sin regning. Hun til og med signerer med flere av behandlerne på huset som ikke engang vet at de har levert blomster. Det er ingen tvil om hvilken side ledelsen velger.

Som tidligere nevnt i sakene så blir vår enhet nå omorganisert som følge av varslingssakene. I et møte i forrige uke møter klinikksjefen og skylder på Paul Martin Strand for at vi nå blir omorganisert. I tillegg så sier hun at hun ikke kjenner oss men gleder seg til å bli kjent med oss. Skal hun nå plutselig bli kjent med oss? Oss som hun normalt sett ikke hilser på engang ...#8230; Respektløs oppførsel! Konklusjon – det er uaktuelt og gjøre noe med ledelsen, men varslerne blir «flyttet» på. Er det rett?

Les mer: Varslet om trakassering. Blir selv omorganisert

«Paul Martin Strand er opptatt av å rette opp i helhetsinntrykket av psykisk helse og rusklinikken.»

– Forstår vi det rett at tiltaket blir å ikke gjøre rokeringer i klinikkledelsen fordi det er naturlig lederatferd, og at tiltaket er å omorganisere varslerne? Vi viser til docmap (personalreglementet): Mobbing – retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing ved NLSH. Ref. avsnitt om sanksjoner: «Ved bruk av forflytning bør det primært være den som har forvoldt skaden som forflyttes, nettopp fordi det oppleves som en sanksjon. Det kan imidlertid være tilfeller der den som har vært utsatt for mobbing vil få det best ved å få mulighet til å starte med blanke ark på et nytt sted. Det er imidlertid viktig at denne opplever det som et tilbud og ikke en straff.»

- Det eneste Strand sier til avisa er at han er opptatt av å rette opp helhetsinntrykket av PHR-klinikken og i bemanningsutfordringene vil de jobbe for å rekruttere til vakante stillinger og på sikt vurdere om det trengs flere. Ikke noe nevnt om hvordan de skal ivareta varslerne som står rett foran en større omorganisering nå. Dette blir bagatellisert med å gjemme seg bak Hemis sin konklusjon – «naturlig lederatferd».

- Vi ønsker å få fram at i varslingssakene så er vi ikke blitt informert, vi er ikke ivaretatt eller fulgt opp, og vi må gå veldig langt for å få saken vår belyst. Spør oss om vi opplever omorganiseringen som et tilbud eller en straff?

- Når det er sagt, så ser flere av varslerne frem til en overgang til ny avdeling, med håp om  ivaretakelse etter den kritikkverdige behandlingen av klinikkledelsen i PHR-klinikken, selv om omorganisering av varslerne gir feil signal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags