Skal bokommune avgjøre den enkeltes rehabiliteringstilbud og livskvalitet?

Av
DEL

LeserbrevNordlandssykehuset kan ikke fraskrive seg det overordna ansvaret for rehabiliteringstilbudet i Nordland. Nordlandssykehuset har fire sengeplasser for rehabilitering, men vil trenge 16 innen 2025. I NRK Nordland svarer de at de bruker private rehabiliteringsplasser.

Hvordan skal kreftpasienter med avsluttet behandling,slagpasienter eller mennesker i tidlig demens trenes opp til et liv hvor de er mest mulig selvhjulpne? Det er dagliglivet til store pasientgrupper som blir omtalt og berørt av høringsdokument fra Helse Nord om et likeverdig og mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge: ME-pasienter, pasienter med muskel-/skjelettlidelser eller nevromuskulær lidelser, for å nevne noen flere.

Rapporten viser at spesialisthelsetjenestens mangler kunnskap om hva den enkelte kommune kan tilby den utskrevne pasient. I små kommuner opplevdes det som urealistisk at de ville kunne få ansatt viktig fagkompetanse som logoped, sosionom, psykolog etc. Kommunene etterspør derfor tilgang til ambulerende team med tverrfaglig kompetanse og veiledning over tid med kunnskapsoverføring og rådgiving til kommunene. Kommunene ber om at det må settes mer fokus på den gjensidige veiledningsplikten mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, veiledning om hva som gagner den enkelte pasient.

Hvis det stemmer at spesialisttjenesten heller ikke har kunnskap om hva de private rehabiliteringsinstitusjonene tilbyr. Hvem følger da pasienten fra utskriving og inn i kommunehelsetjenesten for videre rehabilitering?

Hvordan skal Nordlandssykehuset komme kommunenes, og den enkelte pasients, behov i møte? Hvordan vil Nordlandssykehuset ivareta det overordna ansvaret for rehabiliteringstilbudet i fylket som helhet, og i Salten hvor vi bor?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags