Bane NOR. Ubrukt sidespor i Saltdal representerer feilslått transportsatsing

Av
DEL
Legg ned Nordlandsbanen og bruk pengene på forsert veibygging. Det gir fleksibilitet for næringslivet og rasjonell transport samt klimagevinst.

LeserbrevPå nyhetene kan en høre at Bane Nors sidespor i Saltdal som ble bygd for flere titalls millioner for ti år siden fremdeles ikke er i bruk. Hvorfor? Enkelt, fordi det ikke er behov for det. Dette er kun en av mange feilinvesteringer i offentlig transportsektor. Lokalt skal bare nevnes passasjerterminalen i Valnesfjord og Reitan. Investeringskostnadene står på ingen måte i forhold til passasjergrunnlaget. Og hvor lenge vil storsamfunnet subsidiere lokalsamfunnet helt unødvendig? Hovedutfordringen for Nord-Norge er en lavt og stadig synkende folketall. Og de få som bor i nord er spredt over et enormt område. Noen snakker varmt om å forlenge jernbanen til Tromsø. Til det mangler det bare 4–5 millioner mennesker for at dette skal være en økonomisk realitet.

Elektrisk drevet

Hva bør AS Norge og ikke minst Nord-Norge gjøre for å få fart på regionen og ivareta klima på en best mulig måte? Svaret er enkelt. Begynn med å legge ned jernbanestrekningen Steinkjer – Bodø snarest. Bruk de sparte pengene uavkortet på en forsert utbygging av veiene. Bygg gode økonomiske og trafikksikre veier som sikrer hurtig varetransport direkte fra produsent til forbruker. Vei vil nå ut til dagens og framtidens næringsliv langs kysten. I tillegg er dette meget klimavennlig. For innen vårt trege byråkrati får snudd seg, er alle biler, personbiler som langtransport, elektrisk drevet! El-bilen er nå på verdensbasis i ferd med å utkonkurrere biler med fossilt drivstoff, ikke først og fremst som et klimatiltak, men kort og godt som et bedre transportmiddel.

Mer vannkraft

Og for å møte det stadig økende behovet for ren kraft, nasjonalt og internasjonalt, må vi også bygge ut mer vannkraft og styrke linjenettet. Klimaendringene med mer nedbør må utnyttes og ikke bare betraktes som et onde. Vannkraft kan lagre energi som brukes når behovet er der. Dette i motsetning til både sol og vindkraft som produserer når sol og vindforholdene er optimale, men ikke nødvendigvis når etterspørselen er der. Men vi må allikevel betale for den kraften som ikke brukes. Norge bør derfor oppgradere eksisterende vannkraftverk og bygge nye. I Nordland bør en starte med Saltfjellet/Svartisen og Vefsna. Dette vil naturligvis gjenopplive en ørkesløs diskusjon om miljø, naturvern og estetikk om vannmagasin kontra store områder med vindmøller. Men vi må, som Ole Brumm, si ja takk til begge deler. Og må vi akseptere å gi/ofre noe for klimaet samtidig som vi kan opprettholde vårt velferdssamfunn ikke minst i utkantstrøkene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags