Fylkesrådets vilje til å satse på distriktene kan komme til å gå ut over stedene der det bor flest folk

Av
DEL

LederEt grønnere og et slankere Nordland! Nei, det er ikke en ny diett, men et forsøk på å oppsummere den politiske plattformen for Nordland fylkeskommune de neste fire årene. Framlagt av samarbeidspartnerne i Ap, Sp, SV og KrF denne uken. Den viktigste satsingen er arbeidet med å gjøre Nordland grønnere og mer klimavennlig. Den største utfordringen er at fylkeskommunen har fått redusert sine overføringer fra staten kraftig, og må klare seg med nesten en halv milliard kroner mindre enn for bare få år siden. Å få dette til å gå i hop, samtidig som man viderefører satsingen på vei og videregående skoler blir den store utfordringen, og den politiske plattformen gir bare delvis svar på hvordan dette skal oppnås.

Det er ingen tvil om at kuttene i overføringer til Nordland er reelle. De er ledd i villet politikk der mer midler tilføres fylker med mer folk. Ikke minst rammer det fylker med store avstandskostnader, som Nordland og Møre og Romsdal. Fjorårets kutt i hurtigbåt- og fergetilbud kom som en direkte konsekvens av dette, og kuttene kan også forklare Sps suksess ved valget.

Både Nordland og Møre- og Romsdal valgte å stå utenfor regjeringens store regionreform. Det øker neppe sjansene for at regjeringen vil «belønne» dem med økte overføringer framover. Nordland må derfor belage seg på å løse sine økonomiske utfordringer på egen hånd. Det skjer gjennom budsjettarbeidet utover høsten, som blir langt mer avgjørende – og utfordrende for de fire partiene – enn å snekre sammen denne samarbeidsplattformen. Med store utgifter bundet opp i videregående skoler og samferdsel, kan det innebære store kutt i både fylkeskommunens egen administrasjon og mindre sentrale oppgaver. Samtidig som man ønsker økt trykk på grønn omstilling, næringsutvikling og vil måtte jobbe aktivt sammen med Bodø for å utvikle kulturhovedstadsprosjektet.

Nå er det ingen tvil om at det også ligger inntekter i satsinger som dette, men de vil først komme senere. I mellomtiden blir utfordringen å finne nok midler til både disse og andre satsinger og fortsatt ha hovedfokus på skoler og veier. For også på de områdene er dette en ambisiøs plan, med flere prioriteringer i tråd med Sps økte innflytelse. Det vil si både bedre kommunikasjoner og flere skoleklasser utenfor de store byene. Det koster ekstra mye penger, og med fallende inntekter er det vanskelig å se at ikke det kan komme til å gå ut over de steder der det bor flest mennesker i dette fylket. Det er i det hele klare sprik mellom ambisjonsnivå og økonomi i denne plattformen, og det er dens store svakhet. Og de fire partienes store utfordring framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags