Skognæringas takk til fylkesrådet!

Ordinær vinterdrift i skognæringa

Ordinær vinterdrift i skognæringa Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er viktig at VG2 Skogbruk i Mosjøen og Naturbruk på Helgeland og i Hattfjelldal videreføres for skog- og trenæringa. Skogbruket i Nordland er et ledd i den komplette verdikjeden for Nord- og Midt-Norge. Verdikjeden i skogen representerer verdier for 12-14 milliarder kroner i vår del av landet og mer enn 6000 arbeidsplasser. Det er solide bedrifter som Arbor i Hattfjelldal med 80 arbeidsplasser. Elkem Salten, som skognæringen forsyner med flis, ikke til varme, men til produksjonen. Trevirket erstatter dermed kull og kutter klimagassutslipp. I tillegg er det verdt å nevne Helgeland Industrier og Driv Karriere, som til sammen omsetter for ca. 85 millioner kroner og Sagbruket til Moelven Van Severen i Namsos, det håndterer i all hovedsak sagtømmeret fra Nordland i dag.

Samtlige er helt avhengig av leveranser av høykvalitets råstoff fra kompetente hogstlag i skogbruket. Vår verdikjede er unik i den sammenheng – for hvert produkt vi legger til i kjeden øker verdiskapingen og synker CO2-utslippene, fordi skog- og trenæringen erstatter produkter produsert fra fossile råstoff. Verdien av tømmeret vi tar ut øker i dagens verdikjede 12-14 ganger gjennom reisen industribedriftene. Det er fordi de er gode til å utnytte restene fra tømmerstokken etter at 60 prosent har gått til bygningsmaterialer kommersielt. Verdiskapingen må vokse og bli enda større enn det den er i dag hvis fastlandsøkonomien skal vokse og det grønne skiftet skal kunne gjennomføres.

Derfor er arbeidet som fylkesrådet nå gjør for den fremtidige rekrutteringen til skognæringa så viktig. Vi trenger de kloke hodene med forståelse og innsikt i å drive ut naturressurser på en bærekraftig måte. Næringa trenger de flittige nevene som evner å produsere på de samme naturressursene i bratte skråninger når det regner og snør med maskiner til flere millioner.

Den satsingen som Nordland fylkeskommunene har for skogbruket peker ut en retning, ikke bare for regionen, men for hele landet. Flere av våre venner i næringa sør for Dovre spør om dette "lærlingelaget" som kjører hogstmaskin, og at praksisen er så tett knyttet til utdanningen til ungdommene i videregående skole. Dette er aktiv næringspolitikk og god yrkesfaglig utdanning på en og samme tid.

Vår verdikjede stopper ikke opp over natta uten rekruttering, men det vil gjøre det vanskeligere å møte den kommende veksten som skogbruket i Nordland kan og bør få oppleve. Gjennomsnittsalderen på skogsentreprenørene i Midt- og Nord-Norge er over 50 år. Det betyr at de vi i dag regner som grunnmuren i entreprenørstanden til å ta ut virke fra skogen vil i løpet av 10-15 år pensjonere seg. Derfor er skognæringen avhengig av at fremtidenes arbeidskraft utdannes nå.

Derfor vil vi takke Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Nordland for innsatsen og den klare anbefalingen til fylkestinget om at Naturbruk i Hattfjelldalen opprettholdes og at VG2 skogbruk i Mosjøen videreføres i tråd med de satsingene som fylket allerede har gjennomført. Nå stoler vi på at representantene i fylkestinget slutter helhjertet opp om fylkesrådets innstilling, så skal vi i næringa stille opp med læreplasser og arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken