Et demokrati på vikende front? Om tilbudsstruktursaka i Nordland fylke

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 2.-5. desember møtes fylkestinget til årets siste samling. Viktige saker skal landes, blant annet hvordan nordlandssamfunnet kan møte arbeidslivets etterspørsel av kompetanse samtidig som man står ovenfor strammere økonomiske rammer og færre elever i videregående skole.

I forkant av fylkestinget har det vært høringsrunder og alle har hatt muligheten til å uttale seg om fylkesutdanningssjefens forslag til videregående tilbudsstruktur. Mange har gitt uttrykk for hvilke utdanningstilbud som ønskes bevart. Det har blant annet vært arrangert fakkeltog og skrevet avisinnlegg til støtte for utdanningstilbud som er foreslått nedlagt.

Våre fylkestingspolitikere har et informasjonsbehov før vedtak skal fattes. Det må derfor være åpenhet og bred tilgang for ytringer i prosessen. Debatten om tilbudsstruktursaka i Nordland har i stor grad vært preget av hva vi ønsker å beholde. Det er derfor betimelig å stille spørsmål om vi som arbeider i skolen har gitt våre fylkestingspolitikere et godt nok beslutningsgrunnlag i tilbudsstruktursaka.
Det er et demokratisk problem når lærere og skoleledere erfarer at de ikke kan ytre seg i utdanningspolitiske saker. I beste fall kan det være et uttrykk for misforstått lojalitet og lydighet til både kolleger og arbeidsgiver. Det erfares at skoleansatte som uttaler seg om utdanningspolitikk blir stemplet som illojale og ukollegiale. For noen medfører frykten for konsekvensene av å uttale seg, til taushet. Det er ingen tjent med, aller minst elevene i videregående skole i Nordland.

Birte Simonsen, leder av Lærerprofesjonens etiske råd, sier at «Frykten for at ytringer fører til store konsekvenser, er meget uheldig. Hvis noen avstår fra å ytre seg, har vi et system som finnes i samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med.»
I Læreprofesjonens etiske plattform er det presisert at vi skal delta aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer. I overordnet del av læreplanen er det nedfelt at skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Skal vi som arbeider i skolen opptre som et forbilde for våre elever, må vi tørre å ytre oss i utdanningspolitiske diskusjoner. Det er vi som kjenner skolehverdagen best. Vi er en viktig stemme i bidraget til å gi allmennheten nødvendig informasjon i forkant av beslutninger i utdanningspolitiske saker.

Med fare for mange negative reaksjoner, men med et inderlig ønske om at det blir gjort kloke beslutninger i fylkestinget under behandlingen av tilbudsstruktursaka, har jeg følgende melding til våre fylkestingspolitikere: Av lojalitet til våre nordlandselever ber jeg om at kutt gjøres der det får minst konsekvenser. Det vil derfor lønne seg å se på de dyre studieforberedende tilbud når utdanningsprogram skal legges ned.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken