Fylkesrådets tallmagi - værså god bli forvirret

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kjære fylkestingspolitikere, kjære regionale, og lokale politikere,
STOPP FYLKESRÅDETS FORSLAG TIL RASERING AV NORDLANDSSAMFUNNENE,
Nå må dere på banen, Vi kan ikke la fylkesrådet bygge ned undervisning og samferdselstilbudene i distriktene! Det er viljen til alternativ satsing som mangler!,
Å sette tæring etter næring sier Svein Eggesvik. Nå er jeg redd for at både næring og tæring forsvinner. Det fortegna bildet av den økonomiske virkeligheten som fylkesrådet gir begynner også å tære på humøret.
Hvorfor kommer dere nå med at de økonomiske utfordringene er på 486 millioner? I oktobertinget sa fylkesrådsleder at det var på 459 millioner, i perioden 2017-2022. Og det er ikke bare beløpene som man kan undre seg over, hvorfor tar man med både 2017, 2018, og 2019 – altså bakover i tid. På spørsmål om hva som alt er tatt ned i årene som er gått var svaret ca 170 millioner. Alt da begynner historien om de 486 eller 459 millionene å vakle.
ETT eller SEKS ÅR. FRAMTID ELLER FORTID. ELLER BEGGE DELER. DERE BLADER SÅ DET SYNG og sammenligner epler med pærer alt etter hva som passer! I intervju i an sier du Sennesvik at det kun er 3,6 millioner å spare på å legge om styringsmodellen til fylkesutvalg, Det er ikke riktig, Saken du viste til hadde ikke de reelle tallene, det har jeg kommentert før. Budsjett-tallene viser at et fylkesråd med 6 medlemmer og en rådgiver, koster 15,4 millioner pr. år. Over en periode på 2017-2022, vil det utgjøre 93 millioner. Vi har da fortsatt over 11 heltidspolitikere, Dersom man vil inn i en fylkesutvalgsmodell og eventuelt øker til 13 frikjøpte, vil besparelsene likevel være 80 millioner i samme periode.. TAR JEG FEIL? NEI!
TALL KAN BRUKES TIL SÅ MANGT!
Frie inntekter, rammetilskudd og inntekts-og formueskatt er budsjettert til vel 4,958 mrd i 2019, Med en deflator på 3,1 (oppgitt i budsjettet) vil en med samme driftsnivå i 2020 måtte ha vel 5,111 mrd i frie inntekter. Forslaget til budsjett 2020 – er på 5,266 mrd. Altså en økning på 155 millioner (ikke nedtrekk!).Av de 5,266 mrd frie midlene, budsjetterer dere med 4,474 til drift, og får et brutto driftsresultat på 792 millioner, som kan brukes til dekning av renteutgifter og avdrag. Investeringene er skyhøye i økonomiplanperioden, og man kan spørre seg om det er mulig rent praktisk å gjennomføre prosjektene. Siste tertial viste som vanlig at prosjekter var etter tidsplanen, og hvert år har fylkeskommunen hatt flere hundre millioner i overskudd!
Det er ingen økonomisk krise i Nordland fylkeskommune, DET ER ANBEFALT AT FYLKESKOMMUNEN SKAL HAR ET NETTO RESULTAT PÅ 4 %, LIKEVEL NÅR RENTER OG AVDRAG ER DEKKET, så budsjetteres det med et netto driftsresultat på 6,8 i 2020 .( inneværende år er det 5,9.), Det vil si at vi kan øke driften med ytterligere 180 millioner, og redusere overføring til investeringsregnskapet tilsvarende. Og da er også fylkesrådets forslag til avsetning til Bodø som kulturhovedstad opprettholdt.
OG ENDA ER DET IKKE TATT HØYDE FOR EFFEKTIVISERINGEN SOM RAPPORTEN FRA Agenda, Kaupang-rapporten påpeker bør gjennomføres. Nordland fylkeskommune har ikke vare de dyreste politikerne, men også en administrasjon lagt større enn sammenlignbare fylkeskommuner, Det har vært bevilget noen millioner de siste årene for å gå gjennomført prosjektet «Bring oss i front!» og nå har det fått nytt liv!
Si meg gjerne imot dersom jeg tar feil! MEN Alle tall er hentet fra fylkesrådets budsjettdokumenter. Jeg har ikke berørt hva fylkeskommunene allerede har satt av på fond mm.
May Valle (Nordland Venstres fylkestingsgruppe)Nordland Venstre (fylkestingsgruppa)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken