Agenda Kaupang påviser et klart innsparingspotensial

Av
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.144,2 årsverk. Så mye mer bruker Nordland fylkeskommune på fellesfunksjoner ved de videregående skolene enn det Møre og Romsdal gjør.

Tallet kommer fram i en gjennomgang av fylkeskommunens økonomi, utført av konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Disse fellesfunksjonene består av oppgaver som ikke er direkte knyttet til undervisning. Oppgaver som regnskap, lønn, arkiv og IKT.

Ifølge rapporten bruker Nordland fylkeskommune også seks millioner kroner mer enn landsgjennomsnittet og 17 millioner mer enn Møre og Romsdal til pedagogisk ledelse ved skolene.

Begge deler viser til et klart innsparingspotensial, da lite av dette kan forklares alene med større avstander, eller at Nordland fylkeskommune har ansvar for flere skoler enn Møre og Romsdal.

Det framkommer også klare forskjeller mellom Nordlands 16 videregående skoler i ressursbruk.

Ifølge rapporten kan forskjellen mellom Nordland og Møre og Romsdal tas inn dersom alle enheter i Nordland når samme nivå som den fjerde mest ressurseffektive skolen.

Nå finnes det åpenbare grunner til at enkeltskoler er mindre effektiv enn andre, men innsparingspotensialet er åpenbart, uten at det nødvendigvis vil gå ut over tilbudet til elevene.

Agenda Kaupangs metode er såkalt benchmarking. Det består grovt sett i at man finner den eller de enheter med best praksis innen et felt, og så måler hvor langt unna de andre enhetene ligger.

Dette er en type analyse som er vanlig innen konserner og andre større organisasjoner i næringslivet.

En direkte overføring til offentlig tjenesteyting er ikke ukomplisert, og funnene må brukes med fornuft.

Men forskjellene i denne rapporten er såpass store at det må være mulig å spare penger i Nordland med relativt enkle grep, og det relativt raskt.

Det kan finnes mange grunner til at skolen i Nordland drives mindre effektivt en skolen i Møre og Romsdal.

En kan være at Nordland fylkeskommune historisk sett har gått relativt godt økonomisk, med årlige overskudd. Det kan ubevisst ha senket kravene om effektiv drift.

Nordland har også historisk sett slitt med landets høyeste frafall i den videregående skolen. Det har man langt på vei lyktes med å rette opp i de siste årene, og det har utvilsomt kostet penger. Vel anvendte penger.

Årsakene kan altså være mange, men det kan ikke skjule at innsparingspotensialet finnes der, i en tid med klart strammere budsjetter. Og at det er mulig å spare på fellesfunksjoner/administrasjon, uten å legge ned linjer eller avdelinger.

Det er faktisk gode nyheter, dersom politikerne vil gjøre de kutt som skal til, på rett sted.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken