Bygge broer, eller brenne ned materialet?

Av
DEL

LeserbrevDet var mandag åpen høring om representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn. Der kom det frem påstander om at studentene på Helgeland ikke er representerte ved hverken Studentorganisasjonen Nord, universitetsstyret eller Studentinord.

Valg til verv i organisasjonen, råd og utvalg skjer ved årsmøtet i SON. Det har, etter fusjonen, ikke lykkes å få på plass en studentdemokratisk struktur for Helgeland, av ulike årsaker. Det har likevel det siste året vært et høyere fokus på nettopp denne problemstillingen og løsninger på det.

Studenter må engasjere seg og ta initiativ til å bli med på det som skjer i studentdemokratiet, men vi skal også tilrettelegge for at studentene skal kunne gjøre nettopp det. Det er essensielt.

I forkant av årsmøtet vårt i vår ble det jobbet aktivt med å få med studenter fra samtlige regioner. Også Helgeland. Delegatene fra regionen ble hindret i å møte på grunn av en hindring i reisevei, da ble det satt opp utstyr for å kunne streame møtet samt metode for medvirkning i møtet for dem som skulle være med på stream. Ingen fra Helgeland møtte.

Fordi valg av sentralstyre er så viktig ble det i tillegg flyttet til et ekstraordinært årsmøte for å sikre at alle var med og kunne stille seg bak kandidatene til verv. Ingen fra Helgeland møtte, til tross for oppfordring og påminnelser fra andre engasjerte studenter.

Studenter må stille til verv for å kunne innstilles til verv. Du kan stille direkte på årsmøtet, men det forutsetter at du er tilstede i forsamlingen eller har noen til å tale ditt kandidatur og din sak.

Derfor er det problematisk med en så ensidig fremstilling, når det i realiteten sitter engasjerte studenter som ønsker å bidra til at de engasjerte stemmene i midtregionen vår får tatt del i det spennende studentpolitiske landskapet.

Det jobbes med å etablere en studentorganisasjon på Helgeland. Vi er mange studenter på tvers av regioner som jobber for at dette endelig skal bli en realitet, og også gi positiv virkning for studentene på Helgeland.

Jeg håper vi slipper flere slike tilfeller av selektiv formidling – det gagner ingen og ødelegger så mye for dem som bruker sin tid på å bygge opp sterkere organisasjoner og broer mellom dem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags