Gå til sidens hovedinnhold

Søk tett samarbeid

Artikkelen er over 3 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nord universitet har bestemt seg for ikke å ta opp nye studenter i høst til den treårige journalistutdanningen. Begrunnelsen er for få søkere. Dersom det i realiteten betyr begynnelsen på slutten for grunnutdanningen og en styrt avvikling, vil det være et betydelig tap for landsdelen og for spesielt nordnorske mediebedrifter.

Det vil også demonstrere at Nord universitet ikke er i stand til å håndtere en yrkesrettet utdanning når markedet er i endring og dermed også stiller krav til endringer i studieinnholdet. I så fall vil det måtte anses som et betydelig prestisjetap for Nord universitet der profesjonsutdanning på flere fagområder står sentralt.

Jeg har tidligere påpekt behovet for å justere journalistutdanningens innhold og imøtekomme de behov studentene har etterlyst og bransjen nå trenger. Evner man ikke det, er det best å foreta en styrt avvikling av studiet. Det står jeg ved. Samtidig har jeg hatt den tiltroen til universitetet at det både ville og evnet å gripe fatt i utfordringen og gi utdanningen et oppgradert og tidsmessig innhold. Det gjenstår å se om jeg tar feil i den tiltroen.

Beslutningen om nullopptak i år gir universitetet en tenkepause. Den bør brukes til å fornye studiets innhold for så å utlyse nytt opptak til en oppdatert bachelorutdanning høsten 2019. Antall søkere til journalistutdanning gikk ned flere steder i år. Men det avspeiler nok mer de store endringene og dermed uroen i mediemarkedet, enn at det ikke fortsatt vil være behov for å grunnutdanne nye journalister.

Det nordnorske mediemarkedet består i hovedsak av relativt små virksomheter. Det de fortsatt vil etterspørre er journalister med solid, oppdatert og yrkesrettet utdanning som kan arbeide bredt i små redaksjoner med løpende publisering. Alternativet er neppe høyt utdannede akademikere med et teoretisk mediestudium på toppen, om det skulle være noe tenkbart.

Men nøkkelen for å lykkes med en fornyet grunnutdanning tror jeg ligger i en mye nærmere kontakt og et mer formalisert samarbeid med de etablerte mediebedriftene. Bodø har i sum en betydelig medievirksomhet. Ved å inkludere journalistutdanningen i et tettere bransjesamarbeid, ville det kunne gi gevinster alle veier. Studentene ville ikke minst få nærmere tilgang til den teknologiske utviklingen i den bransjen de har tenkt seg ut i. Mye av journalistikken er nå teknologistyrt, og spesielt her klarer ikke dagens utdanning å henge med.

En naturlig inspirasjon for videre tenkning ligger i Bergen der Media City Bergen nå er etablert. Byens tradisjonelle mediebedrifter og flere nyskapende medierettede teknologiselskaper er samlokalisert i et felles og åpent bygg. Det huser også Universitetet i Bergens seks medierelaterte studietilbud. Denne klyngens samhandlinger forventer man over tid skal gi betydelige gevinster, ikke minst for studenter som her er integrert i et bredt mediemiljø som også representerer framtidige arbeidsgivere.

Alle studieprogrammene her er praktisk orienterte der samarbeid med og praksis hos klyngebedriftene inngår. Der får studentene tilgang til det siste av teknisk utstyr og verktøy mediebransjen benytter, og de skal også selv bidra til å utvikle nye løsninger og verktøy. Både formelle og uformelle møteplasser er under utvikling.

Kommersiell virksomhet, teknologiutvikling, forskning og utdanning under samme tak framstår utrolig spennende og gjensidig inspirerende. Hvorfor skulle ikke et lignende samarbeid kunne utvikles i Bodø? Medievirksomhet er ikke lenger plasskrevende. Det trengs ikke noe gigantbygg for å huse Bodøs samlede medievirksomhet. NRK Nordland er på flyttefot. Om samlokalisering med andre nå ikke lar seg gjøre, kan en intensjon om framtidig samlokalisering utvikles og holdes levende gjennom et eget prosjekt. Så kunne alle tilpasse seg det etter hvert som eksisterende leieavtaler går ut.

En tettere kobling mellom journalistutdanningen og mediebedriftene trenger imidlertid ikke å vente på en total samlokalisering. Dersom viljen er til stede kan deler av undervisningen, spesielt den praksisrettede, legges ut til de etablerte bedriftenes lokaler eller i umiddelbar nærhet.

Noen bør snarest gripe fatt i dette og få tanken utviklet fra prat til reell samhandling. Sett på en entusiastisk prosjektleder og kom i gang! Hører dere, Nord universitet?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.