Hva Nelson Mandela forsto, men Erna ikke forstår

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970.

Fra denne FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering lyder følgende:

De stater som er parter til denne konvensjon

"som på ny bekrefter at diskriminering mellom mennesker på grunn av rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser mellom nasjonene

og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det gode forhold selv mellom personer som bor side om side i samme land" og

"som er overbevist om at eksistensen av skranker mellom rasene er uforenlig med idealene for ethvert menneskelig samfunn"

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys skriver et innlegg med overskrifta "Erna forstår ikke Nord-Norge". Og det har Skjalg Fjellheim helt rett i.

https://nordnorskdebatt.no/article/erna-forstar-ikke-nord-norge

Erna, du har ikke forstått Nord-Norge. Erna, du har heller ikke forstått, og du respekterer ikke det faktum at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970.

Erna, du kan heller ikke ha forstått grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Erna, du har ikke forstått hva som ligger i regjeringens ansvar i forhold til det faktum at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970.

Erna, du kan ikke ha forstått hvorfor FN satte ned forbud mot etniske register, og hva ditt ansvar som landets øverste politiske leder er.

Nelson Mandela forsto grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon, men det har ikke du, Erna Solberg, forstått.

"Erna forstår ikke Nord-Norge", skriver Skjalg Fjellheim. Så sant, så sant.

Erna, du tror kanskje sametinget og Norske Samers Riksforbund (NSR), med sine knapt 800 medlemmer, er de som skal tale Nord-Norges sak.

Erna, du har nok ikke forstått at NSR - som profilerer seg med at "vi taler samefolkets sak" - ikke har noen legitimitet for å hevde dette.

Vi ser at Erna og co overkjører lokaldemokratiet, og konsulterer i stedet sametinget.

Folket i Finnmark blir ikke hørt, ei heller folket i Tysfjord. Ved tvangssammenslåingen i Tysfjord sa tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner: "Ja, vi har jo konsultert sametinget". Hans etterfølger, Monica Mæland fulgte i samme spor. Lokalt demokrati ble ikke hørt.

Før sametinget ble opprettet, var 18 av 21 Finnmark-kommuner imot at sametinget skulle etableres.

Da Finnmarksloven skulle innføres, var majoriteten av befolkningen imot loven fordi den er etnisk splittende. Finnmarksloven er i strid med FNs konvensjon.

Nå har majoriteten av Finnmarks befolkning gitt sin stemme mot tvangssammenslåingen med Troms.

Men befolkningen – majoriteten av befolkningen i nord – blir ikke hørt. Det er sant, Erna, du forstår ikke Nord-Norge. Du velger å ignorere folk i Nord-Norge.

Har du glemt hvilket ansvar du har for FNs konvensjon – og for befolkningen her nord?

Norske fiskere diskrimineres på etnisk grunnlag her i Nord-Norge. Fiskere som bor i kommuner som er gått inn i sametingets virkeområde, får betydelig større torskekvoter enn fiskere som bor i kommuner som ikke er innenfor sametingets virkeområde. Dette er apartheid. Dette er etnisk diskriminering. Dette er forbudt i følge FNs konvensjon.

Hvorfor tar ikke du, Erna, det ansvar du har for å få stoppet denne etniske diskrimineringen av norske fiskere?

https://www.itromso.no/nyheter/2018/06/08/Da-Samekvota-kom-til-nabobygda-16878976.ece

Erna, du splitter Nord-Norge. Du bruker den kjente hersketeknikken splitt og hersk. Du bryter med FNs konvensjon, og du forholder seg ikke til at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970.

Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse.

Sametingets valgmanntall er et etnisk register. Det er forbudt, og må slettes!

Diskrimineringene som følger av opprettelsen av sametinget og Finnmarksloven må stoppes!

https://www.fn.no/.../Konvensjon-mot-rasediskriminering

Da Nelson Mandela gikk inn i sitt arbeid mot apartheid, forsto han hva som var grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Nelson Mandela ba ikke om særbehandling, han ba om etnisk og demokratisk likeverd, samarbeid og brorskap. Nelson Mandela ba om at apartheid måtte opphøre.

Det er i tråd med grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon. Det er nøkkelen til fred og samarbeid - samarbeid uavhengig av, og på tvers av etnisk- / rase-tilhørighet.

Erna, du har vært foregangsperson for å skape apartheid i Norge. Du har tydelig glemt - eller velger å overse - det faktum at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970.

Vi minner om at de stater som er parter til denne konvensjon, deriblant Norge:

"som på ny bekrefter at diskriminering mellom mennesker på grunn av rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser mellom nasjonene og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det gode forhold selv mellom personer som bor side om side i samme land" og

"som er overbevist om at eksistensen av skranker mellom rasene er uforenlig med idealene for ethvert menneskelig samfunn"

https://www.regjeringen.no/.../rasediskrimineringskonvens...

Hvis du, Erna, skal kunne nærme deg en viss forståelse av Nord-Norge, bør du som første skritt ta det ansvar du har for å få slettet det forbudte etniske register som sametingets valgmanntall er.

Du bør ta det ansvar du har for å sette en stopper for den etniske diskriminering som følger av sametinget og Finnmarksloven.

Så står vi igjen med spørsmålene:

•Når tenker du, Erna, å sette deg inn i hva som er grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon?

•Når tenker du, Erna, å reflektere over hvorfor FN satte ned forbud mot etniske register?

•Når vil du, Erna, forstå det samme som Nelson Mandela forsto?

•Når vil du, Erna, ta ansvar for det faktum at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970, og at sametingets valgmanntall - som er et etnisk register - må slettes?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags