I disse dager tørker Bodø av champagneglassene etter ett års sammenhengende nyttårsfeiring. 200 års historie er behørig markert, og på toppen kom kåringen til Norges mest attraktive by.

Da er det lett å bli kjepphøy, men sannheten er at det er i år den virkelige jobben må gjøres. For 2017 blir klart viktigere for Bodø enn 2016 var.

I løpet av året blir det klart om Bodø blir større eller ikke. Steigen, Værøy og Røst kan bli nye «bydeler», og selv om svaret til slutt blir nei, innebærer det uansett en viktig avklaring.

Enda viktigere er at 2017 er året da prosjektet «Ny by-ny flyplass» endelig kan bli realisert, gjennom den nasjonale transportplan Stortinget skal vedta. Et ja eller nei her blir helt avgjørende for Bodøs utvikling de neste ti årene.

I begge tilfeller ligger de avgjørende vedtak utenfor Bodøs kontroll. Det betyr ikke at det er irrelevant hva Bodø gjør. Tvert om.

Bodø må bygge aktivt videre på den attraktivitet byen alt har, og gjøre seg til en god partner. For såvel små lokalsamfunn, som storsamfunnet Norge.

Dessuten vil det i løpet av året dukke opp en rekke mindre, men viktige saker, der Bodø selv bestemmer.

Den som vil forme framtiden, må lære av fortiden. Både av sine feil, og av det man gjorde rett.

For Bodø handler akkurat det om én, avgjørende sak: Stortingets vedtak fra 2012 om å legge ned kampflybasen.

I forkant av vedtaket feilet Bodø i det meste, ikke minst i å bygge kraftfulle allianser.

Etter vedtaket har man gjort det meste rett. Fordi man evnet å legge bak seg forbitrelsen, og heller se på de nye mulighetene vedtaket ga.

Alliansebygging og evnen til heller å se muligheter enn problemer, er også nøkkelen til Bodøs suksess i 2017.

I så måte startet året godt, med den store, felles reiselivssatsingen i Salten. Med utgangspunkt i de muligheter Bodø lufthavn gir, skal hele regionen løftes fram som én, felles destinasjon.

Det er slik nordnorske byer må fungere; som økonomiske motorer for vekst i sine nærområder.

Slik Bodø også gjorde da DA-midler ble brukt for å forsere byggingen av en tunnel gjennom Tjernfjellet.

Det er gjerne mer behagelig å lære av andres feil, enn av sine egne. Også her har Bodø noe å hente.

Tromsø er utvilsomt storebror i nord, og har langt på vei lyktes enda bedre enn Bodø i å skape vekst og utvikling. En dundrende suksess altså.

Likevel ynder byen å framstille seg som et slags forhutlet hoggestabbe ingen liker. «Forakt og misunnelse mot juvelen Tromsø». Slik beskrev politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, nylig resten av landsdelens forhold til sin største by.

Fjellheims artikkel inneholder mange kloke tanker om byenes betydning for Nord-Norge og viktigheten av å støtte opp om sterke, økonomiske regioner.

Men når den mektigste byen i Nord-Norge nærmest framstiller seg selv som et mobbeoffer, er det like sjarmerende som når mektige politikere som Listhaug og Trump kaller all kritikk for mobbing.

Det er omtrent som å gi sin lillebror juling, og så føle seg krenket over at han tar til tårene.

For det er ingen tvil om at en rekke små lokalsamfunn i Nord-Norge de siste tiårene har fått masse deng.

Det skyldes oftere Oslo, enn Tromsø og Bodø. Men begge byene har utvilsomt tjent på utviklingen.

Når postkontor, lensmannskontor, forsvar og skatteetat forsvinner, for senere å «gjenoppstå» på større steder, skaper det en naturlig følelse av å være overkjørt.

Det er ikke misunnelse, men et rop om støtte fra storebror. Det ropet har verken Bodø eller Tromsø vært flinke nok til å lytte på.

I løpet av de neste årene vil det vokse fram flere sterke regioner i vårt fylke: Helgelandsbyene, Bodø/Salten og Narvik/Sortland/Harstad.

De preges av en god kombinasjon mellom sterke kunnskapsmiljøer, industriell kraft og rike naturresurser.

For å bygge opp om denne vekstkraften er det viktig at de økonomiske motorene (byene) innenfor hvert område får lov til å utvikle seg.

Men vel så viktig er det at disse byene viser seg som gode storebrødre, og sørger for at veksten sprer seg til omlandet også.

Når champagneglassene er satt tilbake i skapet, blir det en av Bodøs  - og Tromsøs - aller største oppgaver.