Kjære leser. Region Nord, Troms, Finnmark eller Nord-Norge? Denne uka vedtok Stortinget regionreformen, som innebærer at Nordland fortsetter som egen region mens Troms og Finnmark blir slått sammen. Finnmarkingene er forbannet over å tvinges sammen med Troms, sterkt mot sin vilje. I Tromsø går debatten allerede høyt om hva navnet på den nye regionen skal være.

Etter at Troms tapte kampen for en region i hele landsdelen er det flere som tar til orde for at nye Finnmark/Troms skal kalle seg Nord-Norge. I en meningsmåling Tromsø-avisa Nordlys har fått utført blant folk i Troms (finnmarkingene ble ikke spurt) var det Nord-Norge som fikk størst oppslutning.

Professor Hallvard Tjelmeland ved Universitetet i Tromsø er blant de som nå løfter Nord-Norge fram som «det helt opplagte navnet» på den nye regionen. Tjelmeland er innforstått med at navnet vil være forvirrende og få to betydninger i folks dagligtale. Det tror han kommer til å gå over. Han er også sikker på at de fleste i Nordland vil synes at dette er greit, med unntak av «elitene i Bodø».

Forslaget fra historieprofessoren er like historieløst som meningsløst. Det er kunnskapsløst, forvirrende og annekterende. Det er et tyveri av nordlendingenes identitet. Halvparten av folk i Nord-Norge bor fortsatt i Nordland, uansett hvor mange ganger de slår seg sammen i Troms og Finnmark. Forsøket på å hekte lokomotivet Nordland av Nord-Norgetoget vil egge til ny ufred i nord. Det er det siste vi trenger.

Nordlendingenes identitet til Nord-Norge undervurderes kraftig av professoren. Helgelendinger, saltværinger, ofotinger, lofotinger og vesterålinger tilhører alle Nord-Norge.

Se bare på de kraftige reaksjonene i landsdelens sørligste kommune, Bindal, som blir tvangsflyttet. De nekter å bli trøndere. De tilhører Nord-Norge.

I Nordland er vi rause og lar alle fra Nord-Norge, også tromsinger og finnmarkinger, kalle seg nordlendinger. Historieprofessoren burde forøvrig vite at det er pionerer fra Helgeland og Salten som i sin tid sto bak defineringen av begrepet Nord-Norge. Han burde også ta inn over seg at vi i Nord-Norge har sterk felles identitet, samme dialekt og deler mange av de samme historiske utfordringer. Vi er sammen om Nord-Norge, uavhengig om vi er inndelt i tre fylker eller to regioner. Vi bør samle oss om økt kunnskap om Nord-Norge til landet og verden - ikke om å spre forvirring.

I stedet for å annektere landsdelens fellesnavn bør man i Troms bytte bort arrogansen med en dose raushet. Å gi den nye regionen navnet Finnmark vil være en klok tilnærming til den unisone motstanden blant finnmarkingene. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys har allerede foreslått Finnmark, og høstet bred støtte for det. Det er tilbake til røttene, til Finnmarkens amt, som også utgjorde Senjen og Tromsø fogderi som i dag er Troms fylke. Disse historiske fakta bør også en historieprofessor se.

God helg i hele Nord-Norge!