Alle vil ha grus, men ingen vil ha grustak

Av
DEL

LeserbrevDe fleste har nok fått med seg at det er mye aktivitet i anleggsmarkedet om dagen. Mange prosjekter skal realiseres og tempoet er høyt. Dette trengs for å bygge ut sikker og god infrastruktur over hele landet, også her i nord.

Men vi ser stadig oftere at kommunene går i mot etablering av nye masseuttak som ville gitt lavere priser og være bedre for miljøet. Seneste i vår gikk Saltdal kommune i mot opprettelsen av nytt masseuttak på Drageid.

Kravene til at prosjektene og utbyggingene skal være miljømessig forsvarlige, blir flere og strengere. Dette er ikke noe vi i MEF, som representerer omlag 2100 små, mellomstore og store anleggsbedrifter over hele landet, hvorav om lag 280 i Nord-Norge, motsetter oss. Vi synes det er viktig å vektlegge miljøkrav, spesielt når det gjelder «kortreiste» masser, som grus og pukk som trengs for bygge ut prosjektene.

Det vi likevel opplever er at det er svært vanskelig å få startet opp grustak i Nord-Norge. Dette har den konsekvensen at massen må hentes fra andre steder og ofte med båt. Hver dag går det ett titalls båter langs kysten av Nord-Norge med strøsand, grus og pukk til ulike prosjekter. Dette medfører igjen klima- og miljømessige konsekvenser. Utslipp av klimagassen CO2 skal i stor grad reduseres som følge av mindre bruk av transportmidler som drives av fossilt brensel, og dette medfører – logisk nok, at massene i størst mulig grad må være lokale om Norges internasjonale forpliktelser skal overholdes. Uten gode masser, blir det lite vei, mindre bane og ingenting å leve av i det lange løp.

Det er i et slikt lys at lokal motstand mot grustak framstår som paradoksalt. Man vil ha ny vei og vedlikehold av veien, men ikke massen som trengs for gjøre dette. Vi i MEF forstår at et grustak ikke fremstår som koselig i nabolaget, men alternativet, at massen hentes fra andre steder, er heller ikke bra for klimaet eller miljøet. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags