- Nei, offentlige arbeidsplasser sentraliseres ikke fra Nord-Norge til Oslo.

Stortingsrepresentant fra Nordland og medlem av transportkomiteen, Jonny Finstad.

Stortingsrepresentant fra Nordland og medlem av transportkomiteen, Jonny Finstad. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMens landet går så det suser- særlig i distriktene, forsøker de rødgrønne partiene å skape en fortelling om at regjeringen sentraliserer offentlige arbeidsplasser til Oslo. Tallenes tale er klar: Det stemmer ikke.

I 2013 var det 95500 offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. I 2018 er det 99000. Dvs økning på 3 500 offentlige arbeidsplasser etter 5 år med dagens regjering.
Altså helt motsatt av rødgrønn politisk fortelling om Nord Norge.

Ved å gjøre kloke politiske reformer tilpasset teknologiske fremskritt har Norge - særlig etter 2 verdenskrig, blitt ett av verdens rikeste og mest demokratiske velferdssamfunn- med små forskjeller, også mellom bygd og by.

Sentralisering i det politiske ordskiftet er gjerne definert som at offentlige arbeidsplasser i distriktene forsvinner og sentraliseres bort fra Nord-Norge til Oslo. Det er særlig dette de rødgrønne partiene beskylder regjeringen for i distrikts-debatten. Avisenes politiske kommentatorer synes ukritisk å ha adoptert denne fremstillingen. Regjeringen forandrer ikke Norge- Norge er forandret.

At offentlige/private arbeidsplasser og tjenestetilbud endrer karakter, skifter offentlig ansvar, overtas av private -eller kanskje flytter på seg internt i regionen, er ikke noe nytt fenomen under dagens regjering. Telegrafisten er i dag dataspesialisten, og tjenester man for få år siden måtte reise langt for å få, utføres nå lokalt eller i sin egen stue. Alt er mye nærmere enn før.

Når vi så vet at næringslivet i Nord-Norge og distriktene går veldig godt, skaper nye jobber, skriker etter kompetanse og mangler arbeidskraft til ledige stillinger, så er det kanskje snart på tide å løfte blikket, slutte å snakke usant om offentlig sentralisering og heller snakke pent om mulighetene i distriktene og i landsdelen?

For det synes ikke helt å ha nådd inn hos de rødgrønne nedsnakkingskameratene at de 30 kommunene med størst vekst i sysselsetting er distriktskommuner, og at 45 av de 50 kommunene i Norge med lavest ledighet er distriktskommuner. Alle de tre Nord Norske fylkene har vekst i offentlige arbeidsplasser, også statlige, mens prosentandel offentlige arbeidsplasser i Oslo-regionen har gått ned i samme periode.

Skal vi sammen klare å snu flyttestrømmen sørover er vi avhengig av et ordskifte som bygger under verdiskapning og optimisme i distriktene, og ikke nedsnakker hvor godt det egentlig går i Nord Norge.

Den største trusselen mot Nord Norge er egentlig politikere og partier som vil verne mer, skattelegge hardere for å sende pengene sørover, og som vil si opp Eøs-avtalen.

Høyre legger til rette for vekst ved å blant annet satse på næringslivet og samferdselsutbygging- hvorav planlagte bevilgninger i nasjonal transportplan til Nordland er økt med 126% sammenlignet med rødgrønn regjering.
For hele Nord Norge er økningen 61 %.

Med 26 milliarder til samferdselsutbedringer i Nordland fram til 2029 legger regjeringen til rette for at Nordland skal vokse - og har tro på fylket. Slike politiske resultatet kommer ikke av seg selv, og skyldes heller ikke sutring gjennom media, men er resultat av langsiktig intern, strategisk og hard felles politisk jobbing fra borgerlig side i Nordland.

Har nesten lyst til å skrive at Nordlys og Tromsø`s media og debattklima ødelegger for sine politikere lenger nord, mens vi i Nordland mest sklir under radaren, men oppnår resultater. Det skal jeg selvsagt ikke.

Men, skal vi sammen i nord klare å stoppe og snu flyttestrømmen sørover er vi avhengige av et ordskifte som er mindre opptatt av Oslo og mere opptatt av det nære- å skape nye jobber, optimisme, bolyst - og ikke nedsnakker hvor godt det går i den vakreste og mest spennende delen av Norge i fremtiden, nemlig Nordland og Nord Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags