Mulig å bli best i verden og bo i Nord-Norge

Bildetekst

Bildetekst

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkNord-Norge omtales som mulighetenes landsdel og vi har et mål om å nå verdensklasse. Olympiatoppen Nord arbeider for at nordnorske idrettsutøvere skal kunne bli best i verden og fortsatt bo i Nord-Norge.

Men da må idretten i nord gripe muligheten. Norge er igjen verdens beste toppidrettsnasjon, ifølge nettstedet www.greatestsportingnation.com. Dette er en bekreftelse på at det jobbes godt i norsk toppidrett, men hvordan jobber de beste? En visjon som gir klar retning, en tydelig filosofi og en organisering hvor arbeidsoppgaver og roller er i kontinuerlig utvikling, er ifølge forskning grunnsteinen for å utvikle en sterk prestasjonskultur! Olympiatoppens visjon er at vi skal bidra til å lede og trene best i verden.

I Nord-Norge er «verdensklasse» blitt introdusert som et begrep i hverdagsspråket. Men hva betyr dette? Har vi internasjonale referanser vi måler prestasjonene ut fra, eller handler det fortsatt om å vinne over nabofylket, nabokommunen, naboklubben eller «søringan»? Vår erfaring er at vi fortsatt mangler en sterk regional prestasjonskultur som gjør at vi klarer å gjenskape fremragende prestasjoner over tid.

Vet ledere, trenere og utøvere hva som er konsekvensene av å utvikle prestasjoner i «verdensklasse»? Og hva det innebærer å lede og trene best i verden?

Olympiatoppen Nords erfaring er at dette ikke er godt nok forankret i mange nok miljø. Men, unntakene finnes; BK Tromsø har i høst spilt europacup. Løpere på Team Veidekke Nord-Norge har i år deltatt i verdenscupen. Bodø HK skal spille cupfinale, med mulighet for spill i Europa. Men det er fortsatt langt mellom de stabile prestasjonene internasjonalt.

Enkeltutøvere som Håvard Klemetsen, Finn Hågen Krogh og Sonja Tobiassen er noen av de gode unntakene i nordnorsk toppidrett de siste årene, som har representert Norge i flere olympiske leker og verdensmesterskap.

Vårt oppdrag i Olympiatoppen Nord er å jobbe for at det er mulig å bli best i verden og bo i Nord-Norge. Vi arbeider for at Håvard, Finn Hågen og Sonja ikke skal være unntakene i nordnorsk toppidrett. Dette skal vi klare gjennom å jobbe systematisk med å utvikle kompetanse som gjør oss i stand til også å lede og trene best i verden. Dette er krevende! Derfor har toppidrettssjef Tore Øvrebø utfordret alle i Olympiatoppen til å prioritere arbeidet inn mot tre kjerneprosesser som vi gjennom erfaring og forskning vet fungerer: 1) Kvalitet i daglig treningsprosess; 2) Relasjoner i og på tvers av prestasjonsteam og 3) Konkurransegjennomføring.

Hvordan kan vi måle fremgang og kvalitet i treningsarbeidet vårt? Hva lærte vi av fjorårets suksess, eller nederlag? Hvordan ivaretar vi en helhetlig utvikling, der enkeltindividet er utgangspunktet? Har vi forutsetningene på plass for å tåle treningen vi utsetter oss selv for, og har vi fokus på helse, ernæring og skadeforebygging i dette bildet? For å ivareta denne helhetlige inngangen og sikre best mulig kvalitet, er struktur og organisering avgjørende. Vår rolle i Olympiatoppen Nord er å støtte og utfordre prioriterte miljø med spisskompetanse på toppidrett. Dette gjør vi gjennom våre prosjektledere som er tett på miljøene, fagpersoner med spisskompetanse som sikrer tverrfaglig oppfølging av hver enkelt utøver, og ved å stille de gode og vanskelige spørsmålene som skaper refleksjon og utvikling.

Det grunnleggende i Olympiatoppens filosofi er: Sammen om de store prestasjonene. Fordi ingen blir gode alene. For oss betyr det at vi må jobbe sammen med ledere, trenere og utøvere for å få det beste ut av hver enkelt, og gjennom dette utvikle sterke prestasjonsteam. Virkemiddelet er å bygge sterke fagteam, der delingskultur er bærebjelken i teamet. Filosofien om å bygge det sterke laget og jobbe med å utvikle potensialet hos hver enkelt er et grunnleggende tankesett vi opplever at mange organisasjoner og miljø i Nord-Norge kan ha nytte av å lære om, både i idretten og andre bransjer.

Olympiatoppen Nord etablerte Prestasjonskonferansen Nord i 2016 som en ny og unik møteplass i nord. Her treffes våre fremste idrettsutøvere og trenere for å bli inspirert, diskutere og reflektere over sentrale drivere bak fremragende prestasjoner i næringsliv, kultur, toppidrett, akademia og det offentlige. Denne møteplassen er en treningssamling med mål om å lære av hverandre – på tvers! Møteplasser, delingskultur og samspill har vært Norges desidert sterkeste fortrinn i internasjonal toppidrett. Dette må videreutvikles her i nord.

For å løfte nordnorsk toppidrett må vi skape nysgjerrighet og ønske å lære av hverandre. Vi må ut og hente referanser, inspirasjon og læring, og sørge for å dele dette når vi kommer hjem. Sammen kan vi utvikle oss til «verdensklasse»!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags